Title

ShapeBase.Title property

Geçerli şekil nesnesinin başlığını (başlık) alır veya ayarlar.

public string Title { get; set; }

Notlar

Varsayılan boş dizedir.

Null olamaz, ancak boş bir dize olabilir.

Örnekler

Bir şeklin başlığının nasıl ayarlanacağını gösterir.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

// Bir şekil oluşturun, ona bir başlık verin ve ardından onu belgeye ekleyin.
Shape shape = new Shape(doc, ShapeType.Cube);
shape.Width = 200;
shape.Height = 200;
shape.Title = "My cube";

builder.InsertNode(shape);

// Başlığı olan bir şekle sahip bir belgeyi kaydettiğimizde,
// Aspose.Words bu başlığı şeklin Alt Metninde saklayacaktır.
doc.Save(ArtifactsDir + "Shape.Title.docx");

doc = new Document(ArtifactsDir + "Shape.Title.docx");
shape = (Shape)doc.GetChild(NodeType.Shape, 0, true);

Assert.AreEqual(string.Empty, shape.Title);
Assert.AreEqual("Title: My cube", shape.AlternativeText);

Ayrıca bakınız