WrapType

ShapeBase.WrapType property

Şeklin satır içi mi yoksa kayan mı olduğunu tanımlar. Kayan şekiller için, şeklin etrafındaki metin için kaydırma modunu tanımlar.

public WrapType WrapType { get; set; }

Notlar

Varsayılan değer:None.

Yalnızca üst düzey şekiller için etkilidir.

Örnekler

Sayfanın ortasına kayan bir görüntünün nasıl ekleneceğini gösterir.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

// Çakışan metnin arkasında görünecek kayan bir resim ekleyin ve onu sayfanın ortasına hizalayın.
Shape shape = builder.InsertImage(ImageDir + "Logo.jpg");
shape.WrapType = WrapType.None;
shape.BehindText = true;
shape.RelativeHorizontalPosition = RelativeHorizontalPosition.Page;
shape.RelativeVerticalPosition = RelativeVerticalPosition.Page;
shape.HorizontalAlignment = HorizontalAlignment.Center;
shape.VerticalAlignment = VerticalAlignment.Center;

doc.Save(ArtifactsDir + "Image.CreateFloatingPageCenter.docx");

Metin kutusunun nasıl oluşturulacağını ve biçimlendirileceğini gösterir.

Document doc = new Document();

// Kayan bir metin kutusu oluşturun.
Shape textBox = new Shape(doc, ShapeType.TextBox);
textBox.WrapType = WrapType.None;
textBox.Height = 50;
textBox.Width = 200;

// Şeklin içindeki metnin yatay ve dikey hizalamasını ayarlayın.
textBox.HorizontalAlignment = HorizontalAlignment.Center;
textBox.VerticalAlignment = VerticalAlignment.Top;

// Metin kutusuna bir paragraf ekleyin ve metin kutusunun görüntüleyeceği bir metin dizisi ekleyin.
textBox.AppendChild(new Paragraph(doc));
Paragraph para = textBox.FirstParagraph;
para.ParagraphFormat.Alignment = ParagraphAlignment.Center;
Run run = new Run(doc);
run.Text = "Hello world!";
para.AppendChild(run);

doc.FirstSection.Body.FirstParagraph.AppendChild(textBox);

doc.Save(ArtifactsDir + "Shape.CreateTextBox.docx");

Ayrıca bakınız