ShapeLineStyle

ShapeLineStyle enumeration

Bir dizinin bileşik çizgi stilini belirtir.Shape .

public enum ShapeLineStyle

değerler

İsim Değer Tanım
Single 0 Tek satır.
Double 1 Eşit genişlikte çift satır.
ThickThin 2 Çift çizgiler, biri kalın, biri ince.
ThinThick 3 Çift çizgiler, biri ince, biri kalın.
Triple 4 Üç çizgi, ince, kalın, ince.
Default 0 Varsayılan değerSingle .

Örnekler

Kontur özelliklerinin nasıl değiştirildiğini gösterir.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

Shape shape = builder.InsertShape(ShapeType.Rectangle, RelativeHorizontalPosition.LeftMargin, 100,
    RelativeVerticalPosition.TopMargin, 100, 200, 200, WrapType.None);

// Dikdörtgen gibi temel şekillerin iki görünür parçası vardır.
// 1 - Şeklin anahattı içindeki alana uygulanan dolgu:
shape.Fill.ForeColor = Color.White;

// 2 - Şeklin ana hatlarını belirleyen kontur:
// Bu şeklin konturunun çeşitli özelliklerini değiştirin.
Stroke stroke = shape.Stroke;
stroke.On = true;
stroke.Weight = 5;
stroke.Color = Color.Red;
stroke.DashStyle = DashStyle.ShortDashDotDot;
stroke.JoinStyle = JoinStyle.Miter;
stroke.EndCap = EndCap.Square;
stroke.LineStyle = ShapeLineStyle.Triple;

doc.Save(ArtifactsDir + "Shape.Stroke.docx");

Ayrıca bakınız