ShapeMarkupLanguage

ShapeMarkupLanguage enumeration

Şekil için kullanılan İşaretleme dilini belirtir.

public enum ShapeMarkupLanguage : byte

değerler

İsimDeğerTanım
Dml0Şekli tanımlamak için Çizim İşaretleme Dili kullanılır.
Vml1Şekli tanımlamak için Vektör İşaretleme Dili kullanılır.

Örnekler

Kaydedilen bir belge için uyulması gereken OOXML uyumluluk spesifikasyonunun nasıl ayarlanacağını gösterir.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

// Uyumluluk seçeneklerini Microsoft Word 2003'e uyacak şekilde yapılandırırsak,
// bir görüntünün eklenmesi, VML kullanılarak şeklinin tanımlanmasını sağlayacaktır.
doc.CompatibilityOptions.OptimizeFor(MsWordVersion.Word2003);
builder.InsertImage(ImageDir + "Transparent background logo.png");

Assert.AreEqual(ShapeMarkupLanguage.Vml, ((Shape)doc.GetChild(NodeType.Shape, 0, true)).MarkupLanguage);

// "ISO/IEC 29500:2008" OOXML standardı VML şekillerini desteklemez.
// SaveOptions nesnesinin "Compliance" özelliğini "OoxmlCompliance.Iso29500_2008_Strict" olarak ayarlarsak,
 // bu nesneyi geçerken kaydettiğimiz herhangi bir belgenin bu standarda uyması gerekecek.
OoxmlSaveOptions saveOptions = new OoxmlSaveOptions
{
    Compliance = OoxmlCompliance.Iso29500_2008_Strict,
    SaveFormat = SaveFormat.Docx
};

doc.Save(ArtifactsDir + "OoxmlSaveOptions.Iso29500Strict.docx", saveOptions);

// Kaydedilen belgemiz, "ISO/IEC 29500:2008" OOXML standardına uymak için DML kullanarak şekli tanımlar.
doc = new Document(ArtifactsDir + "OoxmlSaveOptions.Iso29500Strict.docx");

Assert.AreEqual(ShapeMarkupLanguage.Dml, ((Shape)doc.GetChild(NodeType.Shape, 0, true)).MarkupLanguage);

Ayrıca bakınız