ShapeMarkupLanguage

ShapeMarkupLanguage enumeration

Şekil için kullanılan İşaretleme dilini belirtir.

public enum ShapeMarkupLanguage : byte

değerler

İsim Değer Tanım
Dml 0 Şekli tanımlamak için Çizim İşaretleme Dili kullanılır.
Vml 1 Vektör İşaretleme Dili, şekli tanımlamak için kullanılır.

Örnekler

Kaydedilmiş bir belgenin uyulması için bir OOXML uyumluluk özelliğinin nasıl ayarlanacağını gösterir.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

// Uyumluluk seçeneklerini Microsoft Word 2003 ile uyumlu olacak şekilde yapılandırırsak,
// bir resim eklemek, şeklini VML kullanarak tanımlayacaktır.
doc.CompatibilityOptions.OptimizeFor(MsWordVersion.Word2003);
builder.InsertImage(ImageDir + "Transparent background logo.png");

Assert.AreEqual(ShapeMarkupLanguage.Vml, ((Shape)doc.GetChild(NodeType.Shape, 0, true)).MarkupLanguage);

// "ISO/IEC 29500:2008" OOXML standardı VML şekillerini desteklemez.
// SaveOptions nesnesinin "Compliance" özelliğini "OoxmlCompliance.Iso29500_2008_Strict" olarak ayarlarsak,
 // bu nesneyi geçerken kaydettiğimiz herhangi bir belgenin bu standarda uyması gerekecek.
OoxmlSaveOptions saveOptions = new OoxmlSaveOptions
{
    Compliance = OoxmlCompliance.Iso29500_2008_Strict,
    SaveFormat = SaveFormat.Docx
};

doc.Save(ArtifactsDir + "OoxmlSaveOptions.Iso29500Strict.docx", saveOptions);

// Kayıtlı belgemiz, "ISO/IEC 29500:2008" OOXML standardına uymak için DML kullanarak şekli tanımlar.
doc = new Document(ArtifactsDir + "OoxmlSaveOptions.Iso29500Strict.docx");

Assert.AreEqual(ShapeMarkupLanguage.Dml, ((Shape)doc.GetChild(NodeType.Shape, 0, true)).MarkupLanguage);

Ayrıca bakınız