Stroke

Stroke class

Bir şekil için kontur tanımlar.

public class Stroke

Özellikleri

İsim Tanım
BackColor { get; set; } Konturun arka plan rengini alır veya ayarlar.
Color { get; set; } Konturun rengini tanımlar.
Color2 { get; set; } Kontur için ikinci bir renk tanımlar.
DashStyle { get; set; } Bir kontur için nokta ve çizgi desenini belirtir.
EndArrowLength { get; set; } Bir konturun sonu için ok ucu uzunluğunu tanımlar.
EndArrowType { get; set; } Konturun sonu için ok ucunu tanımlar.
EndArrowWidth { get; set; } Konturun sonu için ok ucu genişliğini tanımlar.
EndCap { get; set; } Kontur sonu için başlık stilini tanımlar.
ForeColor { get; set; } Konturun ön plan rengini alır veya ayarlar.
ImageBytes { get; } Kontur görüntüsü veya desen dolgusu için görüntüyü tanımlar.
JoinStyle { get; set; } Bir çoklu çizginin birleştirme stilini tanımlar.
LineStyle { get; set; } Konturun çizgi stilini tanımlar.
On { get; set; } Yolun konturlu olup olmayacağını tanımlar.
Opacity { get; set; } Bir konturun şeffaflık miktarını tanımlar. Geçerli aralık 0 ile 1. arasındadır
StartArrowLength { get; set; } Bir vuruşun başlangıcı için ok ucu uzunluğunu tanımlar.
StartArrowType { get; set; } Bir vuruşun başlangıcı için ok ucunu tanımlar.
StartArrowWidth { get; set; } Kontur başlangıcı için ok ucu genişliğini tanımlar.
Transparency { get; set; } Konturun şeffaflık derecesini temsil eden 0.0 (opak) ile 1.0 (net) arasında bir değer alır veya ayarlar.
Visible { get; set; } Konturun görünür olup olmadığını belirten bir bayrak alır veya ayarlar.
Weight { get; set; } Bir şeklin yolunu nokta olarak çizen fırça kalınlığını tanımlar.

Notlar

KullanStrokebir şeklin kontur özelliklerine erişme özelliği. Stroke doğrudan sınıf.

Örnekler

Kontur özelliklerinin nasıl değiştirildiğini gösterir.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

Shape shape = builder.InsertShape(ShapeType.Rectangle, RelativeHorizontalPosition.LeftMargin, 100,
    RelativeVerticalPosition.TopMargin, 100, 200, 200, WrapType.None);

// Dikdörtgen gibi temel şekillerin iki görünür parçası vardır.
// 1 - Şeklin anahattı içindeki alana uygulanan dolgu:
shape.Fill.ForeColor = Color.White;

// 2 - Şeklin ana hatlarını belirleyen kontur:
// Bu şeklin konturunun çeşitli özelliklerini değiştirin.
Stroke stroke = shape.Stroke;
stroke.On = true;
stroke.Weight = 5;
stroke.Color = Color.Red;
stroke.DashStyle = DashStyle.ShortDashDotDot;
stroke.JoinStyle = JoinStyle.Miter;
stroke.EndCap = EndCap.Square;
stroke.LineStyle = ShapeLineStyle.Triple;

doc.Save(ArtifactsDir + "Shape.Stroke.docx");

Ayrıca bakınız