StartArrowType

Stroke.StartArrowType property

Bir vuruşun başlangıcı için ok ucunu tanımlar.

public ArrowType StartArrowType { get; set; }

Notlar

Varsayılan değerNone.

Örnekler

Çeşitli şekiller oluşturmak için gösterir.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

// Aşağıda, belgelerimize ekleyebileceğimiz dört şekil örneği verilmiştir.
// 1 - Noktalı, yatay, yarı saydam kırmızı çizgi
// sol uçta bir ok ve sağ uçta bir elmas ile:
Shape arrow = new Shape(doc, ShapeType.Line);
arrow.Width = 200;
arrow.Stroke.Color = Color.Red;
arrow.Stroke.StartArrowType = ArrowType.Arrow;
arrow.Stroke.StartArrowLength = ArrowLength.Long;
arrow.Stroke.StartArrowWidth = ArrowWidth.Wide;
arrow.Stroke.EndArrowType = ArrowType.Diamond;
arrow.Stroke.EndArrowLength = ArrowLength.Long;
arrow.Stroke.EndArrowWidth = ArrowWidth.Wide;
arrow.Stroke.DashStyle = DashStyle.Dash;
arrow.Stroke.Opacity = 0.5;

Assert.AreEqual(JoinStyle.Miter, arrow.Stroke.JoinStyle);

builder.InsertNode(arrow);

// 2 - Yuvarlak uçlu kalın siyah çapraz çizgi:
Shape line = new Shape(doc, ShapeType.Line);
line.Top = 40;
line.Width = 200;
line.Height = 20;
line.StrokeWeight = 5.0;
line.Stroke.EndCap = EndCap.Round;

builder.InsertNode(line);

// 3 - Yeşil dolgulu ok:
Shape filledInArrow = new Shape(doc, ShapeType.Arrow);
filledInArrow.Width = 200;
filledInArrow.Height = 40;
filledInArrow.Top = 100;
filledInArrow.Fill.ForeColor = Color.Green;
filledInArrow.Fill.Visible = true;

builder.InsertNode(filledInArrow);

// 4 - Aspose logosu ile doldurulmuş, yönü ters çevrilmiş ok:
Shape filledInArrowImg = new Shape(doc, ShapeType.Arrow);
filledInArrowImg.Width = 200;
filledInArrowImg.Height = 40;
filledInArrowImg.Top = 160;
filledInArrowImg.FlipOrientation = FlipOrientation.Both;

byte[] imageBytes = File.ReadAllBytes(ImageDir + "Logo.jpg");

using (MemoryStream stream = new MemoryStream(imageBytes))
{
  Image image = Image.FromStream(stream);
  // Okumuzun yönünü çevirdiğimizde, okun içerdiği görüntüyü de çevirmiş oluyoruz.
  // Şekli gösterecek şekilde almadan önce bunu iptal etmek için görüntüyü diğer yöne çevirin.
  image.RotateFlip(RotateFlipType.RotateNoneFlipXY);

  filledInArrowImg.ImageData.SetImage(image);
  filledInArrowImg.Stroke.JoinStyle = JoinStyle.Round;

  builder.InsertNode(filledInArrowImg);
}

doc.Save(ArtifactsDir + "Drawing.VariousShapes.docx");

Ayrıca bakınız