LayoutFlow

TextBox.LayoutFlow property

Bir şekildeki metin düzeninin akışını belirler.

public LayoutFlow LayoutFlow { get; set; }

Notlar

Varsayılan değerHorizontal.

Örnekler

Bir metin kutusu içindeki metnin yönünün nasıl ayarlanacağını gösterir.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

Shape textBoxShape = builder.InsertShape(ShapeType.TextBox, 150, 100);
TextBox textBox = textBoxShape.TextBox;

// Belge oluşturucuyu TextBox'ın içine taşıyın ve metin ekleyin.
builder.MoveTo(textBoxShape.LastParagraph);
builder.Writeln("Hello world!");
builder.Write("Hello again!");

// Bu metin kutusunun metin içeriği için bir yönlendirme ayarlamak için "LayoutFlow" özelliğini ayarlayın.
textBox.LayoutFlow = layoutFlow;

doc.Save(ArtifactsDir + "Shape.TextBoxLayoutFlow.docx");

Ayrıca bakınız