VerticalAnchor

TextBox.VerticalAnchor property

Bir şekil içindeki metnin dikey hizalamasını belirtir.

public TextBoxAnchor VerticalAnchor { get; set; }

Notlar

Varsayılan değerTop.

Örnekler

Bir metin kutusunun metin içeriğinin dikey olarak nasıl hizalanacağını gösterir.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

Shape shape = builder.InsertShape(ShapeType.TextBox, 200, 200);

// "VerticalAnchor" özelliğini "TextBoxAnchor.Top" olarak ayarlayın.
// bu metin kutusundaki metni şeklin üst tarafıyla hizalayın.
// "VerticalAnchor" özelliğini "TextBoxAnchor.Middle" olarak ayarlayın.
// bu metin kutusundaki metni şeklin ortasına hizalayın.
// "VerticalAnchor" özelliğini "TextBoxAnchor.Bottom" olarak ayarlayın.
// bu metin kutusundaki metni şeklin altına hizalayın.
shape.TextBox.VerticalAnchor = verticalAnchor;

builder.MoveTo(shape.FirstParagraph);
builder.Write("Hello world!");

// Metin kutularının içindeki metnin dikey olarak hizalanması, Microsoft Word 2007'den itibaren mevcuttur.
doc.CompatibilityOptions.OptimizeFor(MsWordVersion.Word2007);
doc.Save(ArtifactsDir + "Shape.VerticalAnchor.docx");

Ayrıca bakınız