TextBoxAnchor

TextBoxAnchor enumeration

Şekil metninin dikey hizalaması için kullanılan değerleri belirtir.

public enum TextBoxAnchor

değerler

İsimDeğerTanım
Top0Metin, metin kutusunun üstüne hizalanır.
Middle1Metin, metin kutusunun ortasına hizalanır.
Bottom2Metin, metin kutusunun alt kısmına hizalanır.
TopCentered3Metin, metin kutusunun üst orta kısmına hizalanır.
MiddleCentered4Metin, metin kutusunun ortasına hizalanır.
BottomCentered5Metin, metin kutusunun alt orta kısmına hizalanır.
TopBaseline6Metin, metin kutusunun üst taban çizgisine hizalanır.
BottomBaseline7Metin, metin kutusunun alt taban çizgisine hizalanır.
TopCenteredBaseline8Metin, metin kutusunun üst orta taban çizgisine hizalanır.
BottomCenteredBaseline9Metin, metin kutusunun alt orta taban çizgisine hizalanır.

Örnekler

Bir metin kutusunun metin içeriğinin dikey olarak nasıl hizalanacağını gösterir.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

Shape shape = builder.InsertShape(ShapeType.TextBox, 200, 200);

// "VerticalAnchor" özelliğini "TextBoxAnchor.Top" olarak ayarlayın
// bu metin kutusundaki metni şeklin üst tarafıyla hizalayın.
// "VerticalAnchor" özelliğini "TextBoxAnchor.Middle" olarak ayarlayın
// bu metin kutusundaki metni şeklin merkezine hizalayın.
// "VerticalAnchor" özelliğini "TextBoxAnchor.Bottom" olarak ayarlayın
// bu metin kutusundaki metni şeklin alt kısmına hizalayın.
shape.TextBox.VerticalAnchor = verticalAnchor;

builder.MoveTo(shape.FirstParagraph);
builder.Write("Hello world!");

// Metin kutularının içindeki metnin dikey hizalanması Microsoft Word 2007'den itibaren mümkündür.
doc.CompatibilityOptions.OptimizeFor(MsWordVersion.Word2007);
doc.Save(ArtifactsDir + "Shape.VerticalAnchor.docx");

Ayrıca bakınız