TextBoxAnchor

TextBoxAnchor enumeration

Şekil metni dikey hizalaması için kullanılan değerleri belirtir.

public enum TextBoxAnchor

değerler

İsim Değer Tanım
Top 0 Metin, metin kutusunun üstüne hizalanır.
Middle 1 Metin, metin kutusunun ortasına hizalanır.
Bottom 2 Metin, metin kutusunun altına hizalanır.
TopCentered 3 Metin, metin kutusunun üst ortasına hizalanır.
MiddleCentered 4 Metin, metin kutusunun ortasına hizalanır.
BottomCentered 5 Metin, metin kutusunun alt orta kısmına hizalanır.
TopBaseline 6 Metin, metin kutusunun üst satır taban çizgisine hizalanır.
BottomBaseline 7 Metin, metin kutusunun alt satır taban çizgisine hizalanır.
TopCenteredBaseline 8 Metin, metin kutusunun üst ortalanmış satır taban çizgisine hizalanır.
BottomCenteredBaseline 9 Metin, metin kutusunun alt orta satır taban çizgisine hizalanır.

Örnekler

Bir metin kutusunun metin içeriğinin dikey olarak nasıl hizalanacağını gösterir.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

Shape shape = builder.InsertShape(ShapeType.TextBox, 200, 200);

// "VerticalAnchor" özelliğini "TextBoxAnchor.Top" olarak ayarlayın.
// bu metin kutusundaki metni şeklin üst tarafıyla hizalayın.
// "VerticalAnchor" özelliğini "TextBoxAnchor.Middle" olarak ayarlayın.
// bu metin kutusundaki metni şeklin ortasına hizalayın.
// "VerticalAnchor" özelliğini "TextBoxAnchor.Bottom" olarak ayarlayın.
// bu metin kutusundaki metni şeklin altına hizalayın.
shape.TextBox.VerticalAnchor = verticalAnchor;

builder.MoveTo(shape.FirstParagraph);
builder.Write("Hello world!");

// Metin kutularının içindeki metnin dikey olarak hizalanması, Microsoft Word 2007'den itibaren mevcuttur.
doc.CompatibilityOptions.OptimizeFor(MsWordVersion.Word2007);
doc.Save(ArtifactsDir + "Shape.VerticalAnchor.docx");

Ayrıca bakınız