TextBoxWrapMode

TextBoxWrapMode enumeration

Metnin bir şeklin içine nasıl kaydırılacağını belirtir.

public enum TextBoxWrapMode

değerler

İsim Değer Tanım
Square 0 Metin bir şeklin içine sarılır.
None 2 Metin bir şeklin içine kaydırılmıyor.

Örnekler

Bir metin kutusunun içeriği için bir kaydırma modunun nasıl ayarlanacağını gösterir.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

Shape textBoxShape = builder.InsertShape(ShapeType.TextBox, 300, 300);
TextBox textBox = textBoxShape.TextBox;

// Metin kutusunun genişliğini artırmak için "TextBoxWrapMode" özelliğini "TextBoxWrapMode.None" olarak ayarlayın
// metni yerleştirmek için, yeterince büyük olması gerekir.
// "TextBoxWrapMode" özelliğini "TextBoxWrapMode.Square" olarak ayarlayın.
// tüm metni boyutlarını koruyarak metin kutusunun içine sarın.
textBox.TextBoxWrapMode = textBoxWrapMode;

builder.MoveTo(textBoxShape.LastParagraph);
builder.Font.Size = 32;
builder.Write("Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.");

doc.Save(ArtifactsDir + "Shape.TextBoxContentsWrapMode.docx");

Ayrıca bakınız