TextBoxWrapMode

TextBoxWrapMode enumeration

Metnin şeklin içinde nasıl kaydırılacağını belirtir.

public enum TextBoxWrapMode

değerler

İsimDeğerTanım
Square0Metin bir şeklin içine sarılır.
None2Metin şeklin içine sarılmıyor.

Örnekler

Metin kutusunun içeriği için sarma modunun nasıl ayarlanacağını gösterir.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

Shape textBoxShape = builder.InsertShape(ShapeType.TextBox, 300, 300);
TextBox textBox = textBoxShape.TextBox;

// Metin kutusunun genişliğini artırmak için "TextBoxWrapMode" özelliğini "TextBoxWrapMode.None" olarak ayarlayın
// yeterince büyük olması durumunda metni yerleştirmek için.
// "TextBoxWrapMode" özelliğini "TextBoxWrapMode.Square" olarak ayarlayın
// tüm metni boyutlarını koruyarak metin kutusunun içine sarın.
textBox.TextBoxWrapMode = textBoxWrapMode;

builder.MoveTo(textBoxShape.LastParagraph);
builder.Font.Size = 32;
builder.Write("Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.");

doc.Save(ArtifactsDir + "Shape.TextBoxContentsWrapMode.docx");

Ayrıca bakınız