TextureAlignment

TextureAlignment enumeration

Doku dolgusunun döşemesi için hizalamayı belirtir.

public enum TextureAlignment

değerler

İsimDeğerTanım
TopLeft0Sol üst doku hizalaması.
Top1Üst doku hizalaması.
TopRight2Sağ üst doku hizalaması.
Left3Sol doku hizalaması.
Center4Orta doku hizalaması.
Right5Sağ doku hizalaması.
BottomLeft6Sol alt doku hizalaması.
Bottom7Alt doku hizalaması.
BottomRight8Sağ alt doku hizalaması.
None9Hiçbiri doku hizalaması.

Örnekler

Şeklin içindeki dokunun nasıl doldurulacağını ve döşeneceğini gösterir.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

Shape shape = builder.InsertShape(ShapeType.Rectangle, 80, 80);

// Şekil dolgusuna doku hizalaması uygulayın.
shape.Fill.PresetTextured(PresetTexture.Canvas);
shape.Fill.TextureAlignment = TextureAlignment.TopRight;

// "TextureAlignment" elde etmek istiyorsanız şekli DML kullanarak tanımlamak için uyumluluk seçeneğini kullanın
// belge kaydedildikten sonraki özellik.
OoxmlSaveOptions saveOptions = new OoxmlSaveOptions { Compliance = OoxmlCompliance.Iso29500_2008_Strict };

doc.Save(ArtifactsDir + "Shape.TextureFill.docx", saveOptions);

Ayrıca bakınız