TextureAlignment

TextureAlignment enumeration

Doku dolgusunun döşenmesi için hizalamayı belirtir.

public enum TextureAlignment

değerler

İsim Değer Tanım
TopLeft 0 Sol üst doku hizalaması.
Top 1 Üst doku hizalaması.
TopRight 2 Sağ üst doku hizalaması.
Left 3 Sol doku hizalaması.
Center 4 Orta doku hizalaması.
Right 5 Sağ doku hizalaması.
BottomLeft 6 Sol alt doku hizalaması.
Bottom 7 Alt doku hizalaması.
BottomRight 8 Sağ alt doku hizalaması.
None 9 Doku hizalaması yok.

Örnekler

Şeklin içindeki dokunun nasıl doldurulacağını ve döşeneceğini gösterir.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

Shape shape = builder.InsertShape(ShapeType.Rectangle, 80, 80);

// Şekil dolgusuna doku hizalaması uygulayın.
shape.Fill.PresetTextured(PresetTexture.Canvas);
shape.Fill.TextureAlignment = TextureAlignment.TopRight;

// "TextureAlignment" almak istiyorsanız DML kullanarak şekli tanımlamak için uyumluluk seçeneğini kullanın
// belge kaydedildikten sonra özellik.
OoxmlSaveOptions saveOptions = new OoxmlSaveOptions { Compliance = OoxmlCompliance.Iso29500_2008_Strict };

doc.Save(ArtifactsDir + "Shape.TextureFill.docx", saveOptions);

Ayrıca bakınız