VerticalAlignment

VerticalAlignment enumeration

Kayan bir şeklin, metin çerçevesinin veya kayan tablonun dikey hizalamasını belirtir.

public enum VerticalAlignment

değerler

İsim Değer Tanım
None 0 Nesne, genellikle Tepe özellik.
Top 1 Nesnenin dikey hizalama tabanının en üstünde olacağını belirtir.
Center 2 Nesnenin dikey hizalama tabanına göre ortalanacağını belirtir.
Bottom 3 Nesnenin dikey hizalama tabanının altında olacağını belirtir.
Inside 4 Nesnenin yatay hizalama tabanının içinde olacağını belirtir.
Outside 5 Nesnenin dikey hizalama tabanının dışında olacağını belirtir.
Inline -1 Belgelenmemiş. Kayan paragraflar ve tablolar için olası bir değer gibi görünüyor.
Default 0 Şununla aynıNone .

Örnekler

Bir sayfanın ortasına kayan bir görüntünün nasıl ekleneceğini gösterir.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

// Üst üste binen metnin arkasında görünecek kayan bir resim ekleyin ve onu sayfanın ortasına hizalayın.
Shape shape = builder.InsertImage(ImageDir + "Logo.jpg");
shape.WrapType = WrapType.None;
shape.BehindText = true;
shape.RelativeHorizontalPosition = RelativeHorizontalPosition.Page;
shape.RelativeVerticalPosition = RelativeVerticalPosition.Page;
shape.HorizontalAlignment = HorizontalAlignment.Center;
shape.VerticalAlignment = VerticalAlignment.Center;

doc.Save(ArtifactsDir + "Image.CreateFloatingPageCenter.docx");

Ayrıca bakınız