BarcodeParameters

BarcodeParameters class

Barkod parametrelerinin BarcodeGenerator’a geçişi için kapsayıcı sınıfı.

public class BarcodeParameters

yapıcılar

İsim Tanım
BarcodeParameters() Default_Constructor

Özellikleri

İsim Tanım
AddStartStopChar { get; set; } NW7 ve CODE39. barkod türleri için Başlat/Durdur karakterlerinin eklenip eklenmeyeceği
BackgroundColor { get; set; } Barkod arka plan rengi (0x000000 - 0xFFFFFF)
BarcodeType { get; set; } Barkod türü.
BarcodeValue { get; set; } Kodlanacak veriler.
CaseCodeStyle { get; set; } Barkod tipi ITF14 için Vaka Kodunun Stili. Geçerli değerler: [STD|EXT|ADD]
DisplayText { get; set; } Resimle birlikte barkod verilerinin (metin) gösterilip gösterilmeyeceği.
ErrorCorrectionLevel { get; set; } QR Kodunun hata düzeltme düzeyi. Geçerli değerler [0, 3].
FacingIdentificationMark { get; set; } Karşılıklı Tanımlama İşareti (FIM) Türü.
FixCheckDigit { get; set; } Geçersizse kontrol basamağının düzeltilip düzeltilmeyeceği.
ForegroundColor { get; set; } Barkod ön plan rengi (0x000000 - 0xFFFFFF)
IsBookmark { get; set; } İsterPostalAddress bir yer iminin adıdır.
IsUSPostalAddress { get; set; } İsterPostalAddress ABD posta adresidir.
PosCodeStyle { get; set; } Satış Noktası barkodunun stili (barkod türleri UPCA|UPCE|EAN13|EAN8). Geçerli değerler (büyük/küçük harfe duyarlı değildir) [STD|SUP2|SUP5|CASE].
PostalAddress { get; set; } Barkod posta adresi.
ScalingFactor { get; set; } Sembol için ölçeklendirme faktörü. Değer tam yüzde puanlarındadır ve geçerli değerler [10, 1000].
SymbolHeight { get; set; } Barkod görüntü yüksekliği (iki kez - 1/1440 inç)
SymbolRotation { get; set; } Barkod sembolünün dönüşü. Geçerli değerler [0, 3].

Notlar

Parametre seti EKRAN BARKOD alan seçeneklerine göredir. Tam listeye şuradan bakın:https://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh745901(v=office.12).aspx

Örnekler

Barkod oluşturucunun nasıl kullanılacağını gösterir.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

// Barkod oluşturmak için özel bir IBarcodeGenerator uygulaması kullanabiliriz,
// ve ardından bunları görüntü olarak belgeye ekleyin.
doc.FieldOptions.BarcodeGenerator = new CustomBarcodeGenerator();

// Aşağıda, jeneratörümüzü kullanarak oluşturabileceğimiz dört farklı barkod türü örneği bulunmaktadır.
// Her barkod için yeni bir barkod parametresi seti belirleriz ve ardından görüntüyü oluştururuz.
// Daha sonra görüntüyü belgeye ekleyebilir veya yerel dosya sistemine kaydedebiliriz.
// 1 - QR kodu:
BarcodeParameters barcodeParameters = new BarcodeParameters
{
  BarcodeType = "QR",
  BarcodeValue = "ABC123",
  BackgroundColor = "0xF8BD69",
  ForegroundColor = "0xB5413B",
  ErrorCorrectionLevel = "3",
  ScalingFactor = "250",
  SymbolHeight = "1000",
  SymbolRotation = "0"
};

Image img = doc.FieldOptions.BarcodeGenerator.GetBarcodeImage(barcodeParameters);
img.Save(ArtifactsDir + "FieldOptions.BarcodeGenerator.QR.jpg");

builder.InsertImage(img);

// 2 - EAN13 barkodu:
barcodeParameters = new BarcodeParameters
{
  BarcodeType = "EAN13",
  BarcodeValue = "501234567890",
  DisplayText = true,
  PosCodeStyle = "CASE",
  FixCheckDigit = true
};

img = doc.FieldOptions.BarcodeGenerator.GetBarcodeImage(barcodeParameters);
img.Save(ArtifactsDir + "FieldOptions.BarcodeGenerator.EAN13.jpg");
builder.InsertImage(img);

// 3 - KOD39 barkodu:
barcodeParameters = new BarcodeParameters
{
  BarcodeType = "CODE39",
  BarcodeValue = "12345ABCDE",
  AddStartStopChar = true
};

img = doc.FieldOptions.BarcodeGenerator.GetBarcodeImage(barcodeParameters);
img.Save(ArtifactsDir + "FieldOptions.BarcodeGenerator.CODE39.jpg");
builder.InsertImage(img);

// 4 - ITF14 barkodu:
barcodeParameters = new BarcodeParameters
{
  BarcodeType = "ITF14",
  BarcodeValue = "09312345678907",
  CaseCodeStyle = "STD"
};

img = doc.FieldOptions.BarcodeGenerator.GetBarcodeImage(barcodeParameters);
img.Save(ArtifactsDir + "FieldOptions.BarcodeGenerator.ITF14.jpg");
builder.InsertImage(img);

doc.Save(ArtifactsDir + "FieldOptions.BarcodeGenerator.docx");

Ayrıca bakınız