ComparisonEvaluationResult

ComparisonEvaluationResult class

Karşılaştırma değerlendirme sonucu.

public sealed class ComparisonEvaluationResult

yapıcılar

İsim Tanım
ComparisonEvaluationResult(bool) Bir karşılaştırma değerlendirme sonucu oluşturur.
ComparisonEvaluationResult(string) Karşılık gelen hata mesajıyla başarısız bir karşılaştırma değerlendirme sonucu oluşturur.

Özellikleri

İsim Tanım
ErrorMessage { get; } Başarısız karşılaştırma değerlendirme sonucunun hata mesajını alır.
Result { get; } Karşılaştırma değerlendirme sonucunu alır.

Örnekler

EĞER ve KARŞILAŞTIR alanları için özel değerlendirmenin nasıl uygulanacağını gösterir.

public void ConditionEvaluationExtensionPoint(string fieldCode, sbyte comparisonResult, string comparisonError,
  string expectedResult)
{
  const string left = "\"left expression\"";
  const string @operator = "<>";
  const string right = "\"right expression\"";

  DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder();

  // Bu örnekte kullandığımız alan kodları:
  // 1. " IF {0} {1} {2} \"doğru argüman\" \"yanlış argüman\" ".
  // 2. " KARŞILAŞTIR {0} {1} {2} ".
  Field field = builder.InsertField(string.Format(fieldCode, left, @operator, right), null);

  // "comparisonResult" tanımsız ise bool yerine string ile "ComparisonEvaluationResult" yaratırız.
  ComparisonEvaluationResult result = comparisonResult != -1
    ? new ComparisonEvaluationResult(comparisonResult == 1)
    : comparisonError != null ? new ComparisonEvaluationResult(comparisonError) : null;

  ComparisonExpressionEvaluator evaluator = new ComparisonExpressionEvaluator(result);
  builder.Document.FieldOptions.ComparisonExpressionEvaluator = evaluator;

  builder.Document.UpdateFields();

  Assert.AreEqual(expectedResult, field.Result);
  evaluator.AssertInvocationsCount(1).AssertInvocationArguments(0, left, @operator, right);
}

/// <summary>
/// FieldIf ve FieldCompare için karşılaştırma ifadeleri değerlendirmesi.
/// </summary>
private class ComparisonExpressionEvaluator : IComparisonExpressionEvaluator
{
  public ComparisonExpressionEvaluator(ComparisonEvaluationResult result)
  {
    mResult = result;
  }

  public ComparisonEvaluationResult Evaluate(Field field, ComparisonExpression expression)
  {
    mInvocations.Add(new[]
    {
      expression.LeftExpression,
      expression.ComparisonOperator,
      expression.RightExpression
    });

    return mResult;
  }

  public ComparisonExpressionEvaluator AssertInvocationsCount(int expected)
  {
    Assert.AreEqual(expected, mInvocations.Count);
    return this;
  }

  public ComparisonExpressionEvaluator AssertInvocationArguments(
    int invocationIndex,
    string expectedLeftExpression,
    string expectedComparisonOperator,
    string expectedRightExpression)
  {
    string[] arguments = mInvocations[invocationIndex];

    Assert.AreEqual(expectedLeftExpression, arguments[0]);
    Assert.AreEqual(expectedComparisonOperator, arguments[1]);
    Assert.AreEqual(expectedRightExpression, arguments[2]);

    return this;
  }

  private readonly ComparisonEvaluationResult mResult;
  private readonly List<string[]> mInvocations = new List<string[]>();
}

Ayrıca bakınız