ComparisonExpression

ComparisonExpression class

Karşılaştırma ifadesi.

public sealed class ComparisonExpression

Özellikleri

İsim Tanım
ComparisonOperator { get; } Karşılaştırma operatörünü alır.
LeftExpression { get; } Soldaki ifadeyi alır.
RightExpression { get; } Doğru ifadeyi alır.

Örnekler

EĞER ve KARŞILAŞTIR alanları için özel değerlendirmenin nasıl uygulanacağını gösterir.

public void ConditionEvaluationExtensionPoint(string fieldCode, sbyte comparisonResult, string comparisonError,
  string expectedResult)
{
  const string left = "\"left expression\"";
  const string @operator = "<>";
  const string right = "\"right expression\"";

  DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder();

  // Bu örnekte kullandığımız alan kodları:
  // 1. " IF {0} {1} {2} \"doğru argüman\" \"yanlış argüman\" ".
  // 2. " KARŞILAŞTIR {0} {1} {2} ".
  Field field = builder.InsertField(string.Format(fieldCode, left, @operator, right), null);

  // "comparisonResult" tanımsız ise bool yerine string ile "ComparisonEvaluationResult" yaratırız.
  ComparisonEvaluationResult result = comparisonResult != -1
    ? new ComparisonEvaluationResult(comparisonResult == 1)
    : comparisonError != null ? new ComparisonEvaluationResult(comparisonError) : null;

  ComparisonExpressionEvaluator evaluator = new ComparisonExpressionEvaluator(result);
  builder.Document.FieldOptions.ComparisonExpressionEvaluator = evaluator;

  builder.Document.UpdateFields();

  Assert.AreEqual(expectedResult, field.Result);
  evaluator.AssertInvocationsCount(1).AssertInvocationArguments(0, left, @operator, right);
}

/// <summary>
/// FieldIf ve FieldCompare için karşılaştırma ifadeleri değerlendirmesi.
/// </summary>
private class ComparisonExpressionEvaluator : IComparisonExpressionEvaluator
{
  public ComparisonExpressionEvaluator(ComparisonEvaluationResult result)
  {
    mResult = result;
  }

  public ComparisonEvaluationResult Evaluate(Field field, ComparisonExpression expression)
  {
    mInvocations.Add(new[]
    {
      expression.LeftExpression,
      expression.ComparisonOperator,
      expression.RightExpression
    });

    return mResult;
  }

  public ComparisonExpressionEvaluator AssertInvocationsCount(int expected)
  {
    Assert.AreEqual(expected, mInvocations.Count);
    return this;
  }

  public ComparisonExpressionEvaluator AssertInvocationArguments(
    int invocationIndex,
    string expectedLeftExpression,
    string expectedComparisonOperator,
    string expectedRightExpression)
  {
    string[] arguments = mInvocations[invocationIndex];

    Assert.AreEqual(expectedLeftExpression, arguments[0]);
    Assert.AreEqual(expectedComparisonOperator, arguments[1]);
    Assert.AreEqual(expectedRightExpression, arguments[2]);

    return this;
  }

  private readonly ComparisonEvaluationResult mResult;
  private readonly List<string[]> mInvocations = new List<string[]>();
}

Ayrıca bakınız