DisplayResult

Field.DisplayResult property

Görüntülenen alan sonucunu temsil eden metni alır.

public string DisplayResult { get; }

Notlar

UpdateListLabels the için doğru değeri elde etmek için yöntem çağrılmalıdırFieldListNum ,FieldAutoNum ,FieldAutoNumOut veFieldAutoNumLgl alanlar.

Örnekler

Bir alanın belgede görüntülediği gerçek metnin nasıl alınacağını gösterir.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

builder.Write("This document was written by ");
FieldAuthor fieldAuthor = (FieldAuthor)builder.InsertField(FieldType.FieldAuthor, true);
fieldAuthor.AuthorName = "John Doe";

// Tam metnin ne olduğunu doğrulamak için DisplayResult özelliğini kullanabiliriz.
// bir alan belgedeki yerinde görüntülenecektir.
Assert.AreEqual(string.Empty, fieldAuthor.DisplayResult);

 // Alanlar gerçek zamanlı olarak doğru sonuç değerlerini korumaz.
// Alanlarımızın herhangi bir zamanda doğru sonuçlar gösterdiğinden emin olmak için,
// gibi bir kaydetme işleminden hemen önce bunları manuel olarak güncellememiz gerekiyor.
fieldAuthor.Update();

Assert.AreEqual("John Doe", fieldAuthor.DisplayResult);

doc.Save(ArtifactsDir + "Field.DisplayResult.docx");

Ayrıca bakınız