GetFieldCode

GetFieldCode()

Alan başlangıcı ile alan ayırıcı (veya ayırıcı yoksa alan sonu) arasındaki metni döndürür. Alt alanların hem alan kodu hem de alan sonucu dahil edilir.

public string GetFieldCode()

Örnekler

Alan kodu kullanarak bir belgeye nasıl alan ekleneceğini gösterir.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

Field field = builder.InsertField("DATE \\@ \"dddd, MMMM dd, yyyy\"");

Assert.AreEqual(FieldType.FieldDate, field.Type);
Assert.AreEqual("DATE \\@ \"dddd, MMMM dd, yyyy\"", field.GetFieldCode());

// InsertField yönteminin bu aşırı yüklemesi, eklenen alanları otomatik olarak günceller.
Assert.That(DateTime.Parse(field.Result), Is.EqualTo(DateTime.Today).Within(1).Days);

Bir alanın alan kodunun nasıl alınacağını gösterir.

// IF alanı içinde MERGEFIELD içeren bir belge açın.
Document doc = new Document(MyDir + "Nested fields.docx");
FieldIf fieldIf = (FieldIf)doc.Range.Fields[0];

// Bir alanın alan kodunu almanın iki yolu vardır:
// 1 - İç alanlarını çıkar:
Assert.AreEqual(" IF  > 0 \" (surplus of ) \" \"\" ", fieldIf.GetFieldCode(false));

// 2 - İç alanlarını dahil et:
Assert.AreEqual($" IF \u0013 MERGEFIELD NetIncome \u0014\u0015 > 0 \" (surplus of \u0013 MERGEFIELD  NetIncome \\f $ \u0014\u0015) \" \"\" ",
    fieldIf.GetFieldCode(true));

// Varsayılan olarak GetFieldCode yöntemi iç alanları görüntüler.
Assert.AreEqual(fieldIf.GetFieldCode(), fieldIf.GetFieldCode(true));

Ayrıca bakınız


GetFieldCode(bool)

Alan başlangıcı ile alan ayırıcı (veya ayırıcı yoksa alan sonu) arasındaki metni döndürür.

public string GetFieldCode(bool includeChildFieldCodes)
Parametre Tip Tanım
includeChildFieldCodes Boolean Doğru alt alan kodlarının dahil edilmesi gerekiyorsa.

Örnekler

Bir alanın alan kodunun nasıl alınacağını gösterir.

// IF alanı içinde MERGEFIELD içeren bir belge açın.
Document doc = new Document(MyDir + "Nested fields.docx");
FieldIf fieldIf = (FieldIf)doc.Range.Fields[0];

// Bir alanın alan kodunu almanın iki yolu vardır:
// 1 - İç alanlarını çıkar:
Assert.AreEqual(" IF  > 0 \" (surplus of ) \" \"\" ", fieldIf.GetFieldCode(false));

// 2 - İç alanlarını dahil et:
Assert.AreEqual($" IF \u0013 MERGEFIELD NetIncome \u0014\u0015 > 0 \" (surplus of \u0013 MERGEFIELD  NetIncome \\f $ \u0014\u0015) \" \"\" ",
    fieldIf.GetFieldCode(true));

// Varsayılan olarak GetFieldCode yöntemi iç alanları görüntüler.
Assert.AreEqual(fieldIf.GetFieldCode(), fieldIf.GetFieldCode(true));

Ayrıca bakınız