Remove

Field.Remove method

Alanı belgeden kaldırır. Alandan hemen sonra bir düğüm döndürür. Alanın sonu, üst düğümünün son çocuğu ise, üst paragrafını döndürür. Alan zaten kaldırılmışsa, döner hükümsüz .

public Node Remove()

Örnekler

Alan koleksiyonundan alanların nasıl kaldırılacağını gösterir.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

builder.InsertField(" DATE \\@ \"dddd, d MMMM yyyy\" ");
builder.InsertField(" TIME ");
builder.InsertField(" REVNUM ");
builder.InsertField(" AUTHOR \"John Doe\" ");
builder.InsertField(" SUBJECT \"My Subject\" ");
builder.InsertField(" QUOTE \"Hello world!\" ");
doc.UpdateFields();

FieldCollection fields = doc.Range.Fields;

Assert.AreEqual(6, fields.Count);

// Bir alan koleksiyonundan alanları kaldırmanın dört yolu aşağıdadır.
// 1 - Kendisini kaldırmak için bir alan alın:
fields[0].Remove();
Assert.AreEqual(5, fields.Count);

// 2 - Kaldırma yöntemine ilettiğimiz bir alanı kaldırmak için koleksiyonu alın:
Field lastField = fields[3];
fields.Remove(lastField);
Assert.AreEqual(4, fields.Count);

// 3 - Bir dizindeki koleksiyondan bir alanı kaldırın:
fields.RemoveAt(2);
Assert.AreEqual(3, fields.Count);

// 4 - Koleksiyondaki tüm alanları bir kerede kaldırın:
fields.Clear();
Assert.AreEqual(0, fields.Count);

ÖZEL alanların nasıl işleneceğini gösterir.

{
  // .docx formatına çevirdiğimiz Corel WordPerfect belgesini açın.
  Document doc = new Document(MyDir + "Field sample - PRIVATE.docx");

  // Yüklediğimiz gibi WordPerfect 5.x/6.x belgeleri ÖZEL alanlar içerebilir.
  // Microsoft Word, yükleme/kaydetme işlemleri sırasında ÖZEL alanları korur,
  // ama onlar için hiçbir işlevsellik sağlamaz.
  FieldPrivate field = (FieldPrivate)doc.Range.Fields[0];

  Assert.AreEqual(" PRIVATE \"My value\" ", field.GetFieldCode());
  Assert.AreEqual(FieldType.FieldPrivate, field.Type);

  // Belge oluşturucu kullanarak ÖZEL alanlar da ekleyebiliriz.
  DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);
  builder.InsertField(FieldType.FieldPrivate, true);

  // Bu alanlar, hassas bilgileri korumanın uygun bir yolu değildir.
  // WordPerfect'in eski sürümleriyle geriye dönük uyumluluk gerekli olmadıkça,
  // bu alanları güvenle kaldırabiliriz. Bunu bir DocumentVisiitor uygulaması kullanarak yapabiliriz.
  Assert.AreEqual(2, doc.Range.Fields.Count);

  FieldPrivateRemover remover = new FieldPrivateRemover();
  doc.Accept(remover);

  Assert.AreEqual(2, remover.GetFieldsRemovedCount());
  Assert.AreEqual(0, doc.Range.Fields.Count);
}

/// <summary>
/// Karşılaşılan tüm ÖZEL alanları kaldırır.
/// </summary>
public class FieldPrivateRemover : DocumentVisitor
{
  public FieldPrivateRemover()
  {
    mFieldsRemovedCount = 0;
  }

  public int GetFieldsRemovedCount()
  {
    return mFieldsRemovedCount;
  }

  /// <summary>
  /// Belgede bir FieldEnd düğümüyle karşılaşıldığında çağrılır.
  /// Düğüm bir ÖZEL alana aitse, tüm alan kaldırılır.
  /// </summary>
  public override VisitorAction VisitFieldEnd(FieldEnd fieldEnd)
  {
    if (fieldEnd.FieldType == FieldType.FieldPrivate)
    {
      fieldEnd.GetField().Remove();
      mFieldsRemovedCount++;
    }

    return VisitorAction.Continue;
  }

  private int mFieldsRemovedCount;
}

Ayrıca bakınız