Type

Field.Type property

Microsoft Word alan türünü alır.

public virtual FieldType Type { get; }

Örnekler

Alan kodu kullanarak bir belgeye nasıl alan ekleneceğini gösterir.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

Field field = builder.InsertField("DATE \\@ \"dddd, MMMM dd, yyyy\"");

Assert.AreEqual(FieldType.FieldDate, field.Type);
Assert.AreEqual("DATE \\@ \"dddd, MMMM dd, yyyy\"", field.GetFieldCode());

// InsertField yönteminin bu aşırı yüklemesi, eklenen alanları otomatik olarak günceller.
Assert.That(DateTime.Parse(field.Result), Is.EqualTo(DateTime.Today).Within(1).Days);

Ayrıca bakınız