FieldDocProperty

FieldDocProperty class

DOCPROPERTY alanını uygular.

public class FieldDocProperty : Field

yapıcılar

İsim Tanım
FieldDocProperty() Default_Constructor

Özellikleri

İsim Tanım
DisplayResult { get; } Görüntülenen alan sonucunu temsil eden metni alır.
End { get; } Alan sonunu temsil eden düğümü alır.
Format { get; } FieldFormat alanın biçimlendirmesine yazılı erişim sağlayan nesne.
IsDirty { get; set; } Belgede yapılan diğer değişiklikler nedeniyle alanın geçerli sonucunun artık doğru (eski) olup olmadığını alır veya ayarlar.
IsLocked { get; set; } Alanın kilitli olup olmadığını alır veya ayarlar (sonucunu yeniden hesaplamamalıdır).
LocaleId { get; set; } Alanın LCID’sini alır veya ayarlar.
Result { get; set; } Alan ayırıcı ile alan sonu arasındaki metni alır veya ayarlar.
Separator { get; } Alan ayırıcıyı temsil eden düğümü alır. null. olabilir
Start { get; } Alanın başlangıcını temsil eden düğümü alır.
virtual Type { get; } Microsoft Word alan türünü alır.

yöntemler

İsim Tanım
GetFieldCode() Alan başlangıcı ile alan ayırıcı (veya ayırıcı yoksa alan sonu) arasındaki metni döndürür. Alt alanların hem alan kodu hem de alan sonucu dahil edilir.
GetFieldCode(bool) Alan başlangıcı ile alan ayırıcı (veya ayırıcı yoksa alan sonu) arasındaki metni döndürür.
Remove() Alanı belgeden kaldırır. Alandan hemen sonra bir düğüm döndürür. Alanın sonu, üst düğümünün son çocuğu ise, üst paragrafını döndürür. Alan zaten kaldırılmışsa, döner hükümsüz .
Unlink() Bağlantıyı kaldır alanını gerçekleştirir.
Update() Alan güncellemesini gerçekleştirir. Alan zaten güncelleniyorsa atar.
Update(bool) Bir alan güncellemesi gerçekleştirir. Alan zaten güncelleniyorsa atar.

Notlar

Belirtilen belge bilgilerini alır.

Örnekler

Belge özelliklerini ve değişkenlerini görüntülemek için DOCPROPERTY alanlarının nasıl kullanılacağını gösterir.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

// Aşağıda DOCPROPERTY alanlarını kullanmanın iki yolu vardır.
// 1 - Yerleşik bir özelliği görüntüleyin:
// "Kategori" yerleşik özelliği için özel bir değer ayarlayın, ardından buna başvuran bir DOCPROPERTY alanı ekleyin.
doc.BuiltInDocumentProperties.Category = "My category";

FieldDocProperty fieldDocProperty = (FieldDocProperty)builder.InsertField(" DOCPROPERTY Category ");
fieldDocProperty.Update();

Assert.AreEqual(" DOCPROPERTY Category ", fieldDocProperty.GetFieldCode());
Assert.AreEqual("My category", fieldDocProperty.Result);

builder.InsertParagraph();

// 2 - Özel bir belge değişkeni görüntüleyin:
// Özel bir değişken tanımlayın, ardından bu değişkene bir DOCPROPERTY alanıyla başvurun.
Assert.That(doc.Variables, Is.Empty);
doc.Variables.Add("My variable", "My variable's value");

FieldDocVariable fieldDocVariable = (FieldDocVariable)builder.InsertField(FieldType.FieldDocVariable, true);
fieldDocVariable.VariableName = "My Variable";
fieldDocVariable.Update();

Assert.AreEqual(" DOCVARIABLE  \"My Variable\"", fieldDocVariable.GetFieldCode());
Assert.AreEqual("My variable's value", fieldDocVariable.Result);

doc.Save(ArtifactsDir + "Field.DOCPROPERTY.DOCVARIABLE.docx");

Ayrıca bakınız