FieldEditTime

FieldEditTime class

EDITTIME alanını uygular.

public class FieldEditTime : Field

yapıcılar

İsim Tanım
FieldEditTime() Default_Constructor

Özellikleri

İsim Tanım
DisplayResult { get; } Görüntülenen alan sonucunu temsil eden metni alır.
End { get; } Alan sonunu temsil eden düğümü alır.
Format { get; } FieldFormat alanın biçimlendirmesine yazılı erişim sağlayan nesne.
IsDirty { get; set; } Belgede yapılan diğer değişiklikler nedeniyle alanın geçerli sonucunun artık doğru (eski) olup olmadığını alır veya ayarlar.
IsLocked { get; set; } Alanın kilitli olup olmadığını alır veya ayarlar (sonucunu yeniden hesaplamamalıdır).
LocaleId { get; set; } Alanın LCID’sini alır veya ayarlar.
Result { get; set; } Alan ayırıcı ile alan sonu arasındaki metni alır veya ayarlar.
Separator { get; } Alan ayırıcıyı temsil eden düğümü alır. null. olabilir
Start { get; } Alanın başlangıcını temsil eden düğümü alır.
virtual Type { get; } Microsoft Word alan türünü alır.

yöntemler

İsim Tanım
GetFieldCode() Alan başlangıcı ile alan ayırıcı (veya ayırıcı yoksa alan sonu) arasındaki metni döndürür. Alt alanların hem alan kodu hem de alan sonucu dahil edilir.
GetFieldCode(bool) Alan başlangıcı ile alan ayırıcı (veya ayırıcı yoksa alan sonu) arasındaki metni döndürür.
Remove() Alanı belgeden kaldırır. Alandan hemen sonra bir düğüm döndürür. Alanın sonu, üst düğümünün son çocuğu ise, üst paragrafını döndürür. Alan zaten kaldırılmışsa, döner hükümsüz .
Unlink() Bağlantıyı kaldır alanını gerçekleştirir.
Update() Alan güncellemesini gerçekleştirir. Alan zaten güncelleniyorsa atar.
Update(bool) Bir alan güncellemesi gerçekleştirir. Alan zaten güncelleniyorsa atar.

Notlar

Belge oluşturulduğundan beri toplam düzenleme süresini dakika cinsinden alır.

Örnekler

EDITTIME alanının nasıl kullanılacağını gösterir.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

// EDITTIME alanı dakika cinsinden şunu gösterecektir:
// Microsoft Word penceresinde belge açıkken harcanan süre.
builder.MoveToHeaderFooter(HeaderFooterType.HeaderPrimary);
builder.Write("You've been editing this document for ");
FieldEditTime field = (FieldEditTime)builder.InsertField(FieldType.FieldEditTime, true);
builder.Writeln(" minutes.");

// Bu yerleşik belge özelliği, dakikaları izler. Microsoft Word bu özelliği kullanır
// belge açıkken harcanan süreyi izlemek için. Kendimiz de düzenleyebiliriz.
doc.BuiltInDocumentProperties.TotalEditingTime = 10;
field.Update();

Assert.AreEqual(" EDITTIME ", field.GetFieldCode());
Assert.AreEqual("10", field.Result);

// Alan kendini gerçek zamanlı olarak güncellemez ve ayrıca
// doğru bir değere ihtiyacımız olduğunda Microsoft Word'de manuel olarak güncellenir.
doc.UpdateFields();
doc.Save(ArtifactsDir + "Field.EDITTIME.docx");

Ayrıca bakınız