FieldFileSize

FieldFileSize class

FILESIZE alanını uygular.

public class FieldFileSize : Field

yapıcılar

İsim Tanım
FieldFileSize() Default_Constructor

Özellikleri

İsim Tanım
DisplayResult { get; } Görüntülenen alan sonucunu temsil eden metni alır.
End { get; } Alan sonunu temsil eden düğümü alır.
Format { get; } FieldFormat alanın biçimlendirmesine yazılı erişim sağlayan nesne.
IsDirty { get; set; } Belgede yapılan diğer değişiklikler nedeniyle alanın geçerli sonucunun artık doğru (eski) olup olmadığını alır veya ayarlar.
IsInKilobytes { get; set; } Dosya boyutunun kilobayt olarak görüntülenip görüntülenmeyeceğini ayarlar.
IsInMegabytes { get; set; } Dosya boyutunun megabayt cinsinden görüntülenip görüntülenmeyeceğini ayarlar.
IsLocked { get; set; } Alanın kilitli olup olmadığını alır veya ayarlar (sonucunu yeniden hesaplamamalıdır).
LocaleId { get; set; } Alanın LCID’sini alır veya ayarlar.
Result { get; set; } Alan ayırıcı ile alan sonu arasındaki metni alır veya ayarlar.
Separator { get; } Alan ayırıcıyı temsil eden düğümü alır. null. olabilir
Start { get; } Alanın başlangıcını temsil eden düğümü alır.
virtual Type { get; } Microsoft Word alan türünü alır.

yöntemler

İsim Tanım
GetFieldCode() Alan başlangıcı ile alan ayırıcı (veya ayırıcı yoksa alan sonu) arasındaki metni döndürür. Alt alanların hem alan kodu hem de alan sonucu dahil edilir.
GetFieldCode(bool) Alan başlangıcı ile alan ayırıcı (veya ayırıcı yoksa alan sonu) arasındaki metni döndürür.
Remove() Alanı belgeden kaldırır. Alandan hemen sonra bir düğüm döndürür. Alanın sonu, üst düğümünün son çocuğu ise, üst paragrafını döndürür. Alan zaten kaldırılmışsa, döner hükümsüz .
Unlink() Bağlantıyı kaldır alanını gerçekleştirir.
Update() Alan güncellemesini gerçekleştirir. Alan zaten güncelleniyorsa atar.
Update(bool) Bir alan güncellemesi gerçekleştirir. Alan zaten güncelleniyorsa atar.

Notlar

Geçerli belgenin dosyasının boyutunu veya boyut belirlenemezse 0’ı alır.

Mevcut uygulamada,OriginalFileName dosya boyutunu belirlemek için kullanılan dosya adını almak için özellik .

Örnekler

DOSYA BOYUTU alanına sahip bir belgenin dosya boyutunun nasıl görüntüleneceğini gösterir.

Document doc = new Document(MyDir + "Document.docx");

Assert.AreEqual(18105, doc.BuiltInDocumentProperties.Bytes);

DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);
builder.MoveToDocumentEnd();
builder.InsertParagraph();

// Aşağıda üç farklı ölçü birimi var
// FILESIZE alanlarının belgenin dosya boyutunu gösterebileceği alanlar.
// 1 - Bayt:
FieldFileSize field = (FieldFileSize)builder.InsertField(FieldType.FieldFileSize, true);
field.Update();

Assert.AreEqual(" FILESIZE ", field.GetFieldCode());
Assert.AreEqual("18105", field.Result);

// 2 - Kilobayt:
builder.InsertParagraph();
field = (FieldFileSize)builder.InsertField(FieldType.FieldFileSize, true);
field.IsInKilobytes = true;
field.Update();

Assert.AreEqual(" FILESIZE  \\k", field.GetFieldCode());
Assert.AreEqual("18", field.Result);

// 3 - Megabayt:
builder.InsertParagraph();
field = (FieldFileSize)builder.InsertField(FieldType.FieldFileSize, true);
field.IsInMegabytes = true;
field.Update();

Assert.AreEqual(" FILESIZE  \\m", field.GetFieldCode());
Assert.AreEqual("0", field.Result);

// Microsoft Word'de düzenleme yaparken bu alanların değerlerini güncellemek için,
// önce değişiklikleri kaydetmeli, ardından bu alanları manuel olarak güncellemeliyiz.
doc.Save(ArtifactsDir + "Field.FILESIZE.docx");

Ayrıca bakınız