FieldGlossary

FieldGlossary class

SÖZLÜK alanını uygular.

public class FieldGlossary : Field

yapıcılar

İsim Tanım
FieldGlossary() Default_Constructor

Özellikleri

İsim Tanım
DisplayResult { get; } Görüntülenen alan sonucunu temsil eden metni alır.
End { get; } Alan sonunu temsil eden düğümü alır.
EntryName { get; set; } Eklenecek sözlük girişinin adını alır veya ayarlar.
Format { get; } FieldFormat alanın biçimlendirmesine yazılı erişim sağlayan nesne.
IsDirty { get; set; } Belgede yapılan diğer değişiklikler nedeniyle alanın geçerli sonucunun artık doğru (eski) olup olmadığını alır veya ayarlar.
IsLocked { get; set; } Alanın kilitli olup olmadığını alır veya ayarlar (sonucunu yeniden hesaplamamalıdır).
LocaleId { get; set; } Alanın LCID’sini alır veya ayarlar.
Result { get; set; } Alan ayırıcı ile alan sonu arasındaki metni alır veya ayarlar.
Separator { get; } Alan ayırıcıyı temsil eden düğümü alır. null. olabilir
Start { get; } Alanın başlangıcını temsil eden düğümü alır.
virtual Type { get; } Microsoft Word alan türünü alır.

yöntemler

İsim Tanım
GetFieldCode() Alan başlangıcı ile alan ayırıcı (veya ayırıcı yoksa alan sonu) arasındaki metni döndürür. Alt alanların hem alan kodu hem de alan sonucu dahil edilir.
GetFieldCode(bool) Alan başlangıcı ile alan ayırıcı (veya ayırıcı yoksa alan sonu) arasındaki metni döndürür.
Remove() Alanı belgeden kaldırır. Alandan hemen sonra bir düğüm döndürür. Alanın sonu, üst düğümünün son çocuğu ise, üst paragrafını döndürür. Alan zaten kaldırılmışsa, döner hükümsüz .
Unlink() Bağlantıyı kaldır alanını gerçekleştirir.
Update() Alan güncellemesini gerçekleştirir. Alan zaten güncelleniyorsa atar.
Update(bool) Bir alan güncellemesi gerçekleştirir. Alan zaten güncelleniyorsa atar.

Notlar

Bir sözlük girişi ekler.

Örnekler

AUTOTEXT ve SÖZLÜK alanlarıyla bir yapı taşının nasıl görüntüleneceğini gösterir.

Document doc = new Document();

// Bir sözlük belgesi oluşturun ve buna bir Otomatik Metin yapı taşı ekleyin.
doc.GlossaryDocument = new GlossaryDocument();
BuildingBlock buildingBlock = new BuildingBlock(doc.GlossaryDocument);
buildingBlock.Name = "MyBlock";
buildingBlock.Gallery = BuildingBlockGallery.AutoText;
buildingBlock.Category = "General";
buildingBlock.Description = "MyBlock description";
buildingBlock.Behavior = BuildingBlockBehavior.Paragraph;
doc.GlossaryDocument.AppendChild(buildingBlock);

// Bir kaynak oluşturun ve bunu yapı taşımıza metin olarak ekleyin.
Document buildingBlockSource = new Document();
DocumentBuilder buildingBlockSourceBuilder = new DocumentBuilder(buildingBlockSource);
buildingBlockSourceBuilder.Writeln("Hello World!");

Node buildingBlockContent = doc.GlossaryDocument.ImportNode(buildingBlockSource.FirstSection, true);
buildingBlock.AppendChild(buildingBlockContent);

// Belgemizin veya ekli şablonunun içermeyebileceği bölümleri içeren bir dosya ayarlayın.
doc.FieldOptions.BuiltInTemplatesPaths = new[] { MyDir + "Busniess brochure.dotx" };

DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

// Aşağıda, yapı taşımızın içeriğini görüntülemek için alanları kullanmanın iki yolu bulunmaktadır.
// 1 - Bir AUTOTEXT alanı kullanma:
FieldAutoText fieldAutoText = (FieldAutoText)builder.InsertField(FieldType.FieldAutoText, true);
fieldAutoText.EntryName = "MyBlock";

Assert.AreEqual(" AUTOTEXT  MyBlock", fieldAutoText.GetFieldCode());

// 2 - SÖZLÜK alanı kullanma:
FieldGlossary fieldGlossary = (FieldGlossary)builder.InsertField(FieldType.FieldGlossary, true);
fieldGlossary.EntryName = "MyBlock";

Assert.AreEqual(" GLOSSARY  MyBlock", fieldGlossary.GetFieldCode());

doc.UpdateFields();
doc.Save(ArtifactsDir + "Field.AUTOTEXT.GLOSSARY.dotx");

Ayrıca bakınız