FieldImport

FieldImport class

İÇERİ AL alanını uygular.

public class FieldImport : Field

yapıcılar

İsim Tanım
FieldImport() Default_Constructor

Özellikleri

İsim Tanım
DisplayResult { get; } Görüntülenen alan sonucunu temsil eden metni alır.
End { get; } Alan sonunu temsil eden düğümü alır.
Format { get; } FieldFormat alanın biçimlendirmesine yazılı erişim sağlayan nesne.
GraphicFilter { get; set; } Eklenecek grafiğin biçimi için filtrenin adını alır veya ayarlar.
IsDirty { get; set; } Belgede yapılan diğer değişiklikler nedeniyle alanın geçerli sonucunun artık doğru (eski) olup olmadığını alır veya ayarlar.
IsLinked { get; set; } Grafik verilerini belgeyle depolamayarak dosya boyutunu küçültüp küçültmemeyi alır veya ayarlar.
IsLocked { get; set; } Alanın kilitli olup olmadığını alır veya ayarlar (sonucunu yeniden hesaplamamalıdır).
LocaleId { get; set; } Alanın LCID’sini alır veya ayarlar.
Result { get; set; } Alan ayırıcı ile alan sonu arasındaki metni alır veya ayarlar.
Separator { get; } Alan ayırıcıyı temsil eden düğümü alır. null. olabilir
SourceFullName { get; set; } Resmin konumunu alır veya ayarlar.
Start { get; } Alanın başlangıcını temsil eden düğümü alır.
virtual Type { get; } Microsoft Word alan türünü alır.

yöntemler

İsim Tanım
GetFieldCode() Alan başlangıcı ile alan ayırıcı (veya ayırıcı yoksa alan sonu) arasındaki metni döndürür. Alt alanların hem alan kodu hem de alan sonucu dahil edilir.
GetFieldCode(bool) Alan başlangıcı ile alan ayırıcı (veya ayırıcı yoksa alan sonu) arasındaki metni döndürür.
Remove() Alanı belgeden kaldırır. Alandan hemen sonra bir düğüm döndürür. Alanın sonu, üst düğümünün son çocuğu ise, üst paragrafını döndürür. Alan zaten kaldırılmışsa, döner hükümsüz .
Unlink() Bağlantıyı kaldır alanını gerçekleştirir.
Update() Alan güncellemesini gerçekleştirir. Alan zaten güncelleniyorsa atar.
Update(bool) Bir alan güncellemesi gerçekleştirir. Alan zaten güncelleniyorsa atar.

Notlar

Belgede bulunan resmi alır.

Örnekler

IMPORT ve INCLUDEPICTURE alanlarını kullanarak resimlerin nasıl ekleneceğini gösterir.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

// Aşağıda, yerel dosya sisteminden bağlantılı görüntüleri görüntülemek için kullanabileceğimiz iki benzer alan türü bulunmaktadır.
// 1 - INCLUDEPICTURE alanı:
FieldIncludePicture fieldIncludePicture = (FieldIncludePicture)builder.InsertField(FieldType.FieldIncludePicture, true);
fieldIncludePicture.SourceFullName = ImageDir + "Transparent background logo.png";

Assert.True(Regex.Match(fieldIncludePicture.GetFieldCode(), " INCLUDEPICTURE  .*").Success);

// PNG32.FLT filtresini uygulayın.
fieldIncludePicture.GraphicFilter = "PNG32";
fieldIncludePicture.IsLinked = true;
fieldIncludePicture.ResizeHorizontally = true;
fieldIncludePicture.ResizeVertically = true;

// 2 - İTHALAT alanı:
FieldImport fieldImport = (FieldImport)builder.InsertField(FieldType.FieldImport, true);
fieldImport.SourceFullName = ImageDir + "Transparent background logo.png";
fieldImport.GraphicFilter = "PNG32";
fieldImport.IsLinked = true;

Assert.True(Regex.Match(fieldImport.GetFieldCode(), " IMPORT  .* \\\\c PNG32 \\\\d").Success);

doc.UpdateFields();
doc.Save(ArtifactsDir + "Field.IMPORT.INCLUDEPICTURE.docx");

Ayrıca bakınız