FieldNumChars

FieldNumChars class

NUMCHARS alanını uygular.

Daha fazlasını öğrenmek için şu adresi ziyaret edin:Alanlarla Çalışmak dokümantasyon makalesi.

public class FieldNumChars : Field

yapıcılar

İsimTanım
FieldNumChars()Default_Constructor

Özellikleri

İsimTanım
DisplayResult { get; }Görüntülenen alan sonucunu temsil eden metni alır.
End { get; }Alan sonunu temsil eden düğümü alır.
Format { get; }Bir alırFieldFormat Alanın formatlamasına yazılı erişim sağlayan nesne.
IsDirty { get; set; }Belgede yapılan diğer değişiklikler nedeniyle alanın geçerli sonucunun artık doğru (eski) olup olmadığını alır veya ayarlar.
IsLocked { get; set; }Alanın kilitli olup olmadığını alır veya ayarlar (sonucu yeniden hesaplanmamalıdır).
LocaleId { get; set; }Alanın LCID’sini alır veya ayarlar.
Result { get; set; }Alan ayırıcı ile alan sonu arasındaki metni alır veya ayarlar.
Separator { get; }Alan ayırıcıyı temsil eden düğümü alır. Olabilirhükümsüz .
Start { get; }Alanın başlangıcını temsil eden düğümü alır.
virtual Type { get; }Microsoft Word alan türünü alır.

yöntemler

İsimTanım
GetFieldCode()Alan başlangıcı ile alan ayırıcı (veya ayırıcı yoksa alan sonu) arasındaki metni döndürür. Alt alanların hem alan kodu hem de alan sonucu dahil edilir.
GetFieldCode(bool)Alan başlangıcı ile alan ayırıcı (veya ayırıcı yoksa alan sonu) arasındaki metni döndürür.
Remove()Alanı belgeden kaldırır. Alanın hemen ardından bir düğüm döndürür. Alanın sonu, üst düğümünün son child ‘si ise, üst paragrafını döndürür. Alan zaten kaldırılmışsa şunu döndürür:hükümsüz .
Unlink()Alanın bağlantısını kaldırır.
Update()Alan güncellemesini gerçekleştirir. Alan zaten güncelleniyorsa atar.
Update(bool)Bir alan güncellemesi gerçekleştirir. Alan zaten güncelleniyorsa atar.

Notlar

Geçerli belgede kayıtlı olan karakter sayısını alır.Karakterler the yerleşik belge özelliklerinin özelliği.

Örnekler

Belgelerimizin boyutunu izlemek için NUMCHARS, NUMWORDS, NUMPAGES ve PAGE alanlarının nasıl kullanılacağını gösterir.

Document doc = new Document(MyDir + "Paragraphs.docx");
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

builder.MoveToHeaderFooter(HeaderFooterType.FooterPrimary);
builder.ParagraphFormat.Alignment = ParagraphAlignment.Center;

// Aşağıda belgelerimizin boyutunu takip etmek için kullanabileceğimiz üç tür alan bulunmaktadır.
// 1 - Karakter sayısını NUMCHARS alanıyla takip edin:
FieldNumChars fieldNumChars = (FieldNumChars)builder.InsertField(FieldType.FieldNumChars, true);       
builder.Writeln(" characters");

// 2 - NUMWORDS alanıyla kelime sayısını takip edin:
FieldNumWords fieldNumWords = (FieldNumWords)builder.InsertField(FieldType.FieldNumWords, true);
builder.Writeln(" words");

// 3 - Alanın hangi sayfada olduğunu görüntülemek için hem PAGE hem de NUMPAGES alanlarını kullanın,
// ve belgedeki toplam sayfa sayısı:
builder.ParagraphFormat.Alignment = ParagraphAlignment.Right;
builder.Write("Page ");
FieldPage fieldPage = (FieldPage)builder.InsertField(FieldType.FieldPage, true);
builder.Write(" of ");
FieldNumPages fieldNumPages = (FieldNumPages)builder.InsertField(FieldType.FieldNumPages, true);

Assert.AreEqual(" NUMCHARS ", fieldNumChars.GetFieldCode());
Assert.AreEqual(" NUMWORDS ", fieldNumWords.GetFieldCode());
Assert.AreEqual(" NUMPAGES ", fieldNumPages.GetFieldCode());
Assert.AreEqual(" PAGE ", fieldPage.GetFieldCode());

// Bu alanlar gerçek zamanlı olarak doğru değerleri korumayacaktır
// belgeyi programlı olarak Aspose.Words kullanarak veya Microsoft Word'de düzenlerken.
 // Güncel bir değer görmek için ihtiyaç duyduğumuzda bunları güncellememiz gerekiyor.
doc.UpdateFields();
doc.Save(ArtifactsDir + "Field.NUMCHARS.NUMWORDS.NUMPAGES.PAGE.docx");

Ayrıca bakınız