FieldTitle

FieldTitle class

BAŞLIK alanını uygular.

public class FieldTitle : Field

yapıcılar

İsim Tanım
FieldTitle() Default_Constructor

Özellikleri

İsim Tanım
DisplayResult { get; } Görüntülenen alan sonucunu temsil eden metni alır.
End { get; } Alan sonunu temsil eden düğümü alır.
Format { get; } FieldFormat alanın biçimlendirmesine yazılı erişim sağlayan nesne.
IsDirty { get; set; } Belgede yapılan diğer değişiklikler nedeniyle alanın geçerli sonucunun artık doğru (eski) olup olmadığını alır veya ayarlar.
IsLocked { get; set; } Alanın kilitli olup olmadığını alır veya ayarlar (sonucunu yeniden hesaplamamalıdır).
LocaleId { get; set; } Alanın LCID’sini alır veya ayarlar.
Result { get; set; } Alan ayırıcı ile alan sonu arasındaki metni alır veya ayarlar.
Separator { get; } Alan ayırıcıyı temsil eden düğümü alır. null. olabilir
Start { get; } Alanın başlangıcını temsil eden düğümü alır.
Text { get; set; } Başlığın metnini alır veya ayarlar.
virtual Type { get; } Microsoft Word alan türünü alır.

yöntemler

İsim Tanım
GetFieldCode() Alan başlangıcı ile alan ayırıcı (veya ayırıcı yoksa alan sonu) arasındaki metni döndürür. Alt alanların hem alan kodu hem de alan sonucu dahil edilir.
GetFieldCode(bool) Alan başlangıcı ile alan ayırıcı (veya ayırıcı yoksa alan sonu) arasındaki metni döndürür.
Remove() Alanı belgeden kaldırır. Alandan hemen sonra bir düğüm döndürür. Alanın sonu, üst düğümünün son çocuğu ise, üst paragrafını döndürür. Alan zaten kaldırılmışsa, döner hükümsüz .
Unlink() Bağlantıyı kaldır alanını gerçekleştirir.
Update() Alan güncellemesini gerçekleştirir. Alan zaten güncelleniyorsa atar.
Update(bool) Bir alan güncellemesi gerçekleştirir. Alan zaten güncelleniyorsa atar.

Notlar

Belgenin başlığında kayıtlı olduğu gibi alır ve isteğe bağlı olarak ayarlar. Başlıkthe yerleşik belge özelliklerinin özelliği.

Örnekler

TITLE alanının nasıl kullanılacağını gösterir.

Document doc = new Document();

 // "Başlık" yerleşik belge özelliği için bir değer ayarlayın.
doc.BuiltInDocumentProperties.Title = "My Title";

// Bu özelliğin değerini belgede görüntülemek için TITLE alanını kullanabiliriz.
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);
FieldTitle field = (FieldTitle)builder.InsertField(FieldType.FieldTitle, false);
field.Update();

Assert.AreEqual(" TITLE ", field.GetFieldCode());
Assert.AreEqual("My Title", field.Result);

// Alanın Text özelliği için bir değer ayarlama,
// ve ardından alanı güncellemek, ilgili yerleşik özelliğin üzerine yeni değeri yazacaktır.
builder.Writeln();
field = (FieldTitle)builder.InsertField(FieldType.FieldTitle, false);
field.Text = "My New Title";
field.Update();

Assert.AreEqual(" TITLE  \"My New Title\"", field.GetFieldCode());
Assert.AreEqual("My New Title", field.Result);
Assert.AreEqual("My New Title", doc.BuiltInDocumentProperties.Title);

doc.UpdateFields();
doc.Save(ArtifactsDir + "Field.TITLE.docx");

Ayrıca bakınız