FieldType

FieldType enumeration

Microsoft Word alan türlerini belirtir.

public enum FieldType

değerler

İsim Değer Tanım
FieldNone 0 Alan türü belirtilmemiş veya bilinmiyor.
FieldCannotParse 1 Alanın ayrıştırılamadığını belirtir.
FieldAddin 81 ADDIN alanını belirtir.
FieldAddressBlock 93 ADRESSBLOCK alanını belirtir.
FieldAdvance 84 GELİŞME alanını belirtir.
FieldAsk 38 ASK alanını belirtir.
FieldAuthor 17 YAZAR alanını belirtir.
FieldAutoNum 54 AUTONUM alanını belirtir.
FieldAutoNumLegal 53 AUTONUMLGL alanını belirtir.
FieldAutoNumOutline 52 AUTONUMOUT alanını belirtir.
FieldAutoText 79 AUTOTEXT alanını belirtir.
FieldAutoTextList 89 AUTOTEXTLIST alanını belirtir.
FieldBarcode 63 BARKOD alanını belirtir.
FieldBibliography 100500 KAYNAKÇA alanını belirtir.
FieldBidiOutline 92 BIDIOUTLINE alanını belirtir.
FieldCitation 1980 CITATION alanını belirtir.
FieldComments 19 YORUMLAR alanını belirtir.
FieldCompare 80 KARŞILAŞTIR alanını belirtir.
FieldCreateDate 21 OLUŞTURULAN TARİH alanını belirtir.
FieldData 40 VERİ alanını belirtir.
FieldDatabase 78 VERİTABANI alanını belirtir.
FieldDate 31 TARİH alanını belirtir.
FieldDDE 45 DDE alanını belirtir.
FieldDisplayBarcode 6301 GÖRÜNTÜLEBARKOD alanını belirtir.
FieldMergeBarcode 6302 BİRLEŞTİRME KODU alanını belirtir.
FieldDDEAuto 46 DDEAUTO alanını belirtir.
FieldDocProperty 85 DOCPROPERTY alanını belirtir.
FieldDocVariable 64 DOCVARIABLE alanını belirtir.
FieldEditTime 25 EDITTIME alanını belirtir.
FieldEmbed 58 EMBED alanını belirtir.
FieldEquation 49 EQ alanını belirtir.
FieldFileName 29 FILENAME alanını belirtir.
FieldFileSize 69 DOSYA BOYUTU alanını belirtir.
FieldFillIn 39 DOLDURMA alanını belirtir.
FieldFootnoteRef 5 FOOTNOTEREF alanını belirtir.
FieldFormCheckBox 71 FORMCHECKBOX alanını belirtir.
FieldFormDropDown 83 FORMDROPDOWN alanını belirtir.
FieldFormTextInput 70 FORMTEXT alanını belirtir.
FieldFormula 34 = (formül) alanını belirtir.
FieldGreetingLine 94 GREETINGLINE alanını belirtir.
FieldGlossary 47 SÖZLÜK alanını belirtir.
FieldGoToButton 50 GOTOBUTTON alanını belirtir.
FieldHtmlActiveX 91 Bir HTML denetimini temsil eden alanı belirtir.
FieldHyperlink 88 KÖPRÜ alanını belirtir.
FieldIf 7 EĞER alanını belirtir.
FieldInclude 36 INCLUDE alanını belirtir.
FieldIncludePicture 67 DAHİL ET alanını belirtir.
FieldIncludeText 68 INCLUDETEXT alanını belirtir.
FieldIndex 8 INDEX alanını belirtir.
FieldIndexEntry 4 XE alanını belirtir.
FieldInfo 14 BİLGİ alanını belirtir.
FieldImport 55 İÇERİ AL alanını belirtir.
FieldKeyword 18 ANAHTAR KELİMELER alanını belirtir.
FieldLastSavedBy 20 SONSAVEDBY alanını belirtir.
FieldLink 56 BAĞLANTI alanını belirtir.
FieldListNum 90 LISTNUM alanını belirtir.
FieldMacroButton 51 MAKROBUTTON alanını belirtir.
FieldMergeField 59 MERGEFIELD alanını belirtir.
FieldMergeRec 44 MERGEREC alanını belirtir.
FieldMergeSeq 75 MERGESEQ alanını belirtir.
FieldNext 41 SONRAKİ alanını belirtir.
FieldNextIf 42 NEXTIF alanını belirtir.
FieldNoteRef 72 NOTEREF alanını belirtir.
FieldNumChars 28 NUMCHARS alanını belirtir.
FieldNumPages 26 NUMPAGES alanını belirtir.
FieldNumWords 27 NUMWORDS alanını belirtir.
FieldOcx 87 OCX alanını belirtir.
FieldPage 33 SAYFA alanını belirtir.
FieldPageRef 37 PAGEREF alanını belirtir.
FieldPrint 48 YAZDIR alanını belirtir.
FieldPrintDate 23 YAZDIRMA TARİHİ alanını belirtir.
FieldPrivate 77 ÖZEL alanı belirtir.
FieldQuote 35 QUOTE alanını belirtir.
FieldRef 3 REF alanını belirtir.
FieldRefNoKeyword 2 Alanın, anahtar kelimenin atlandığı bir REF alanını temsil ettiğini belirtir.
FieldRefDoc 11 RD alanını belirtir.
FieldRevisionNum 24 REVNUM alanını belirtir.
FieldSaveDate 22 KAYDET alanını belirtir.
FieldSection 65 BÖLÜM alanını belirtir.
FieldSectionPages 66 BÖLÜM SAYFALARI alanını belirtir.
FieldSequence 12 SEQ alanını belirtir.
FieldSet 6 SET alanını belirtir.
FieldShape 95 ŞEKİL alanını belirtir.
FieldSkipIf 43 SKIPIF alanını belirtir.
FieldStyleRef 10 STYLEREF alanını belirtir.
FieldSubject 16 KONU alanını belirtir.
FieldSymbol 57 SEMBOL alanını belirtir.
FieldTemplate 30 ŞABLON alanını belirtir.
FieldTime 32 ZAMAN alanını belirtir.
FieldTitle 15 BAŞLIK alanını belirtir.
FieldTOA 73 TOA alanını belirtir.
FieldTOAEntry 74 TA alanını belirtir.
FieldTOC 13 İçindekiler alanını belirtir.
FieldTOCEntry 9 TC alanını belirtir.
FieldUserAddress 62 USERADDRESS alanını belirtir.
FieldUserInitials 61 KULLANICI KILAVUZLARI alanını belirtir.
FieldUserName 60 KULLANICI ADI alanını belirtir.

Örnekler

Alan kodu kullanarak bir belgeye nasıl alan ekleneceğini gösterir.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

Field field = builder.InsertField("DATE \\@ \"dddd, MMMM dd, yyyy\"");

Assert.AreEqual(FieldType.FieldDate, field.Type);
Assert.AreEqual("DATE \\@ \"dddd, MMMM dd, yyyy\"", field.GetFieldCode());

// InsertField yönteminin bu aşırı yüklemesi, eklenen alanları otomatik olarak günceller.
Assert.That(DateTime.Parse(field.Result), Is.EqualTo(DateTime.Today).Within(1).Days);

FieldStart düğümüyle nasıl çalışılacağını gösterir.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

FieldDate field = (FieldDate)builder.InsertField(FieldType.FieldDate, true);
field.Format.DateTimeFormat = "dddd, MMMM dd, yyyy";
field.Update();

FieldChar fieldStart = field.Start;

Assert.AreEqual(FieldType.FieldDate, fieldStart.FieldType);
Assert.AreEqual(false, fieldStart.IsDirty);
Assert.AreEqual(false, fieldStart.IsLocked);

// Belgedeki alanı temsil eden cephe nesnesini alın.
field = (FieldDate)fieldStart.GetField();

Assert.AreEqual(false, field.IsLocked);
Assert.AreEqual(" DATE  \\@ \"dddd, MMMM dd, yyyy\"", field.GetFieldCode());

// Geçerli tarihi göstermek için alanı güncelleyin.
field.Update();

Ayrıca bakınız