IFieldDatabaseProvider

IFieldDatabaseProvider interface

için veri sağlamak üzere bu arayüzü uygulayın.FieldDatabase güncellendiğinde alan.

public interface IFieldDatabaseProvider

yöntemler

İsim Tanım
GetQueryResult(string, string, string, FieldDatabase) Sorgu sonucunu döndürür.

Ayrıca bakınız