DefaultFontSubstitutionRule

DefaultFontSubstitutionRule class

Varsayılan yazı tipi değiştirme kuralı.

public class DefaultFontSubstitutionRule : FontSubstitutionRule

Özellikleri

İsim Tanım
DefaultFontName { get; set; } Varsayılan yazı tipi adını alır veya ayarlar.
virtual Enabled { get; set; } Kuralın etkin olup olmadığını belirtir.

Notlar

Bu kural, orijinal yazı tipi mevcut değilse, ikame için kullanılacak tek bir varsayılan yazı tipi adını tanımlar.

Örnekler

Varsayılan yazı tipi değiştirme kuralının nasıl ayarlanacağını gösterir.

Document doc = new Document();
FontSettings fontSettings = new FontSettings();
doc.FontSettings = fontSettings;

// FontSettings içinde varsayılan ikame kuralını alın.
// Bu kural, tüm eksik yazı tiplerini "Times New Roman" ile değiştirecektir.
DefaultFontSubstitutionRule defaultFontSubstitutionRule =
    fontSettings.SubstitutionSettings.DefaultFontSubstitution;
Assert.True(defaultFontSubstitutionRule.Enabled);
Assert.AreEqual("Times New Roman", defaultFontSubstitutionRule.DefaultFontName);

// Varsayılan yazı tipi yerine "Courier New" olarak ayarlayın.
defaultFontSubstitutionRule.DefaultFontName = "Courier New";

// Bir belge oluşturucu kullanarak, ikamenin gerçekleştiğini görmemize gerek olmayan bir yazı tipine biraz metin ekleyin,
// ve ardından sonucu bir PDF'ye dönüştürün.
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

builder.Font.Name = "Missing Font";
builder.Writeln("Line written in a missing font, which will be substituted with Courier New.");

doc.Save(ArtifactsDir + "FontSettings.DefaultFontSubstitutionRule.pdf");

Ayrıca bakınız