FontNameSubstitutionRule

FontNameSubstitutionRule class

Yazı tipi adının işlenmesi için yazı tipi değiştirme kuralı.

Daha fazlasını öğrenmek için şu adresi ziyaret edin:Fontlarla Çalışmak dokümantasyon makalesi.

public class FontNameSubstitutionRule : FontSubstitutionRule

Özellikleri

İsimTanım
virtual Enabled { get; set; }Kuralın etkin olup olmadığını belirtir.

Notlar

Bu kurala göre Aspose.Words, yazı tipi adını değiştirmeyi elde etmek için işlemeye çalışır. Özellikle Aspose.Words, MS Word’de olduğu gibi ‘-’, ‘,’ ve ‘(’ ayırıcıları içeren son ekleri kaldırmaya çalışır.

Ayrıca bakınız