FontNameSubstitutionRule

FontNameSubstitutionRule class

Yazı tipi adını işlemek için yazı tipi değiştirme kuralı.

public class FontNameSubstitutionRule : FontSubstitutionRule

Özellikleri

İsim Tanım
virtual Enabled { get; set; } Kuralın etkin olup olmadığını belirtir.

Notlar

Bu kurala göre Aspose.Words, ikameyi almak için yazı tipi adını işlemeye çalışır. Özellikle Aspose.Words, MS Word’de olduğu gibi ‘-’ ve ‘,’ ayırıcıları olan son ekleri kaldırmaya çalışır.

Ayrıca bakınız