FontPitch

FontPitch enumeration

Yazı tipi aralığını temsil eder.

public enum FontPitch

değerler

İsimDeğerTanım
Default0Bir yazı tipinin aralığı hakkında hiçbir bilginin mevcut olmadığını belirtir.
Fixed1Bunun sabit genişlikte bir yazı tipi olduğunu belirtir.
Variable2Bunun orantılı genişlikte bir yazı tipi olduğunu belirtir.

Notlar

Karakter aralığı, yazı tipinin sabit aralıklı mı, orantılı aralıklı mı olduğunu yoksa varsayılan bir ayara mı dayandığını belirtir.

Örnekler

Bir belgedeki her yazı tipinin ayrıntılarına nasıl erişileceğini ve yazdırılacağını gösterir.

Document doc = new Document(MyDir + "Document.docx");

IEnumerator<FontInfo> fontCollectionEnumerator = doc.FontInfos.GetEnumerator();
while (fontCollectionEnumerator.MoveNext())
{
  FontInfo fontInfo = fontCollectionEnumerator.Current;
  if (fontInfo != null)
  {
    Console.WriteLine("Font name: " + fontInfo.Name);

    // Alternatif adlar genellikle boştur.
    Console.WriteLine("Alt name: " + fontInfo.AltName);
    Console.WriteLine("\t- Family: " + fontInfo.Family);
    Console.WriteLine("\t- " + (fontInfo.IsTrueType ? "Is TrueType" : "Is not TrueType"));
    Console.WriteLine("\t- Pitch: " + fontInfo.Pitch);
    Console.WriteLine("\t- Charset: " + fontInfo.Charset);
    Console.WriteLine("\t- Panose:");
    Console.WriteLine("\t\tFamily Kind: " + fontInfo.Panose[0]);
    Console.WriteLine("\t\tSerif Style: " + fontInfo.Panose[1]);
    Console.WriteLine("\t\tWeight: " + fontInfo.Panose[2]);
    Console.WriteLine("\t\tProportion: " + fontInfo.Panose[3]);
    Console.WriteLine("\t\tContrast: " + fontInfo.Panose[4]);
    Console.WriteLine("\t\tStroke Variation: " + fontInfo.Panose[5]);
    Console.WriteLine("\t\tArm Style: " + fontInfo.Panose[6]);
    Console.WriteLine("\t\tLetterform: " + fontInfo.Panose[7]);
    Console.WriteLine("\t\tMidline: " + fontInfo.Panose[8]);
    Console.WriteLine("\t\tX-Height: " + fontInfo.Panose[9]);
  }
}

Ayrıca bakınız