FontPitch

FontPitch enumeration

Yazı tipi aralığını temsil eder.

public enum FontPitch

değerler

İsim Değer Tanım
Default 0 Bir yazı tipinin aralığı hakkında hiçbir bilgi bulunmadığını belirtir.
Fixed 1 Bunun sabit genişlikte bir yazı tipi olduğunu belirtir.
Variable 2 Bunun orantılı genişlikte bir yazı tipi olduğunu belirtir.

Notlar

Aralık, yazı tipinin sabit aralıklı mı, orantılı aralıklı mı yoksa varsayılan bir ayara mı dayalı olduğunu gösterir.

Örnekler

Bir belgedeki her yazı tipinin ayrıntılarına nasıl erişileceğini ve yazdırılacağını gösterir.

Document doc = new Document(MyDir + "Document.docx");

IEnumerator<FontInfo> fontCollectionEnumerator = doc.FontInfos.GetEnumerator();
while (fontCollectionEnumerator.MoveNext())
{
  FontInfo fontInfo = fontCollectionEnumerator.Current;
  if (fontInfo != null)
  {
    Console.WriteLine("Font name: " + fontInfo.Name);

    // Alt adlar genellikle boştur.
    Console.WriteLine("Alt name: " + fontInfo.AltName);
    Console.WriteLine("\t- Family: " + fontInfo.Family);
    Console.WriteLine("\t- " + (fontInfo.IsTrueType ? "Is TrueType" : "Is not TrueType"));
    Console.WriteLine("\t- Pitch: " + fontInfo.Pitch);
    Console.WriteLine("\t- Charset: " + fontInfo.Charset);
    Console.WriteLine("\t- Panose:");
    Console.WriteLine("\t\tFamily Kind: " + fontInfo.Panose[0]);
    Console.WriteLine("\t\tSerif Style: " + fontInfo.Panose[1]);
    Console.WriteLine("\t\tWeight: " + fontInfo.Panose[2]);
    Console.WriteLine("\t\tProportion: " + fontInfo.Panose[3]);
    Console.WriteLine("\t\tContrast: " + fontInfo.Panose[4]);
    Console.WriteLine("\t\tStroke Variation: " + fontInfo.Panose[5]);
    Console.WriteLine("\t\tArm Style: " + fontInfo.Panose[6]);
    Console.WriteLine("\t\tLetterform: " + fontInfo.Panose[7]);
    Console.WriteLine("\t\tMidline: " + fontInfo.Panose[8]);
    Console.WriteLine("\t\tX-Height: " + fontInfo.Panose[9]);
  }
}

Ayrıca bakınız