FontSourceBase

FontSourceBase class

Bu, kullanıcının çeşitli yazı tipi kaynaklarını belirlemesine olanak tanıyan, sınıflar için soyut bir temel sınıftır.

Daha fazlasını öğrenmek için şu adresi ziyaret edin:Fontlarla Çalışmak dokümantasyon makalesi.

public abstract class FontSourceBase

Özellikleri

İsimTanım
Priority { get; }Yazı tipi kaynağı önceliğini döndürür.
abstract Type { get; }Yazı tipi kaynağının türünü döndürür.
WarningCallback { get; set; }Yazı tipi kaynağının işlenmesi sırasında, biçimlendirmenin aslına uygunluk kaybına yol açabilecek bir sorun algılandığında çağrılır.

yöntemler

İsimTanım
GetAvailableFonts()Bu kaynak aracılığıyla kullanılabilen yazı tiplerinin listesini döndürür.

Örnekler

Yerel dosya sistemindeki bir yazı tipi dosyasının yazı tipi kaynağı olarak nasıl kullanılacağını gösterir.

FileFontSource fileFontSource = new FileFontSource(MyDir + "Alte DIN 1451 Mittelschrift.ttf", 0);

Document doc = new Document();
doc.FontSettings = new FontSettings();
doc.FontSettings.SetFontsSources(new FontSourceBase[] {fileFontSource});

Assert.AreEqual(MyDir + "Alte DIN 1451 Mittelschrift.ttf", fileFontSource.FilePath);
Assert.AreEqual(FontSourceType.FontFile, fileFontSource.Type);
Assert.AreEqual(0, fileFontSource.Priority);

Ayrıca bakınız