FontSourceType

FontSourceType enumeration

Bir yazı tipi kaynağının türünü belirtir.

public enum FontSourceType

değerler

İsim Değer Tanım
FontFile 0 AFileFontSource tek yazı tipi dosyasını temsil eden nesne.
FontsFolder 1 AFolderFontSource yazı tipi dosyaları içeren klasörü temsil eden nesne.
MemoryFont 2 AMemoryFontSource bellekte tek yazı tipini temsil eden nesne.
SystemFonts 3 ASystemFontSource sistemde yüklü olan tüm yazı tiplerini temsil eden nesne.
FontStream 4 AStreamFontSource yazı tipi verileriyle bir akışı temsil eden nesne.

Örnekler

Yerel dosya sistemindeki bir yazı tipi dosyasının yazı tipi kaynağı olarak nasıl kullanılacağını gösterir.

FileFontSource fileFontSource = new FileFontSource(MyDir + "Alte DIN 1451 Mittelschrift.ttf", 0);

Document doc = new Document();
doc.FontSettings = new FontSettings();
doc.FontSettings.SetFontsSources(new FontSourceBase[] {fileFontSource});

Assert.AreEqual(MyDir + "Alte DIN 1451 Mittelschrift.ttf", fileFontSource.FilePath);
Assert.AreEqual(FontSourceType.FontFile, fileFontSource.Type);
Assert.AreEqual(0, fileFontSource.Priority);

Ayrıca bakınız