FontSourceType

FontSourceType enumeration

Yazı tipi kaynağının türünü belirtir.

public enum FontSourceType

değerler

İsimDeğerTanım
FontFile0AFileFontSource tek yazı tipi dosyasını temsil eden nesne.
FontsFolder1AFolderFontSource yazı tipi dosyalarının bulunduğu klasörü temsil eden nesne.
MemoryFont2AMemoryFontSource bellekteki tek yazı tipini temsil eden nesne.
SystemFonts3ASystemFontSource sisteme yüklenen tüm yazı tiplerini temsil eden nesne.
FontStream4AStreamFontSource yazı tipi verilerini içeren bir akışı temsil eden nesne.

Örnekler

Yerel dosya sistemindeki bir yazı tipi dosyasının yazı tipi kaynağı olarak nasıl kullanılacağını gösterir.

FileFontSource fileFontSource = new FileFontSource(MyDir + "Alte DIN 1451 Mittelschrift.ttf", 0);

Document doc = new Document();
doc.FontSettings = new FontSettings();
doc.FontSettings.SetFontsSources(new FontSourceBase[] {fileFontSource});

Assert.AreEqual(MyDir + "Alte DIN 1451 Mittelschrift.ttf", fileFontSource.FilePath);
Assert.AreEqual(FontSourceType.FontFile, fileFontSource.Type);
Assert.AreEqual(0, fileFontSource.Priority);

Ayrıca bakınız