Enabled

FontSubstitutionRule.Enabled property

Kuralın etkin olup olmadığını belirtir.

public virtual bool Enabled { get; set; }

Örnekler

İşletim sistemine bağlı yazı tipi yapılandırma değişikliğini gösterir.

FontSettings fontSettings = new FontSettings();
FontConfigSubstitutionRule fontConfigSubstitution =
  fontSettings.SubstitutionSettings.FontConfigSubstitution;

bool isWindows = new[] {PlatformID.Win32NT, PlatformID.Win32S, PlatformID.Win32Windows, PlatformID.WinCE}
  .Any(p => Environment.OSVersion.Platform == p);

// FontConfigSubstitutionRule nesnesi Windows/Windows dışı platformlarda farklı çalışır.
// Windows'ta kullanılamaz.
if (isWindows)
{
  Assert.False(fontConfigSubstitution.Enabled);
  Assert.False(fontConfigSubstitution.IsFontConfigAvailable());
}

bool isLinuxOrMac =
  new[] {PlatformID.Unix, PlatformID.MacOSX}.Any(p => Environment.OSVersion.Platform == p);

// Linux/Mac'te buna erişimimiz olacak ve işlemleri gerçekleştirebileceğiz.
if (isLinuxOrMac)
{
  Assert.True(fontConfigSubstitution.Enabled);
  Assert.True(fontConfigSubstitution.IsFontConfigAvailable());

  fontConfigSubstitution.ResetCache();
}

Bir belgenin sistem yazı tipi kaynağına nasıl erişileceğini ve yazı tipi yedeklerinin nasıl ayarlanacağını gösterir.

Document doc = new Document();
doc.FontSettings = new FontSettings();

// Varsayılan olarak boş bir belge her zaman bir sistem yazı tipi kaynağı içerir.
Assert.AreEqual(1, doc.FontSettings.GetFontsSources().Length);

SystemFontSource systemFontSource = (SystemFontSource) doc.FontSettings.GetFontsSources()[0];
Assert.AreEqual(FontSourceType.SystemFonts, systemFontSource.Type);
Assert.AreEqual(0, systemFontSource.Priority);

PlatformID pid = Environment.OSVersion.Platform;
bool isWindows = (pid == PlatformID.Win32NT) || (pid == PlatformID.Win32S) ||
         (pid == PlatformID.Win32Windows) || (pid == PlatformID.WinCE);
if (isWindows)
{
  const string fontsPath = @"C:\WINDOWS\Fonts";
  Assert.AreEqual(fontsPath.ToLower(),
    SystemFontSource.GetSystemFontFolders().FirstOrDefault()?.ToLower());
}

foreach (string systemFontFolder in SystemFontSource.GetSystemFontFolders())
{
  Console.WriteLine(systemFontFolder);
}

// Windows Yazı Tipleri dizininde bulunan bir yazı tipini, bulunmayan bir yazı tipinin yerine ayarlayın.
doc.FontSettings.SubstitutionSettings.FontInfoSubstitution.Enabled = true;
doc.FontSettings.SubstitutionSettings.TableSubstitution.AddSubstitutes("Kreon-Regular", new[] {"Calibri"});

Assert.AreEqual(1,
  doc.FontSettings.SubstitutionSettings.TableSubstitution.GetSubstitutes("Kreon-Regular").Count());
Assert.Contains("Calibri",
  doc.FontSettings.SubstitutionSettings.TableSubstitution.GetSubstitutes("Kreon-Regular").ToArray());

// Alternatif olarak, karşılık gelen klasörün yazı tipini içerdiği bir klasör yazı tipi kaynağı ekleyebiliriz.
FolderFontSource folderFontSource = new FolderFontSource(FontsDir, false);
doc.FontSettings.SetFontsSources(new FontSourceBase[] {systemFontSource, folderFontSource});
Assert.AreEqual(2, doc.FontSettings.GetFontsSources().Length);

// Yazı tipi kaynaklarını sıfırlamak bizi yine de sistem yazı tipi kaynağı ve yedeklerimizle baş başa bırakır.
doc.FontSettings.ResetFontSources();

Assert.AreEqual(1, doc.FontSettings.GetFontsSources().Length);
Assert.AreEqual(FontSourceType.SystemFonts, doc.FontSettings.GetFontsSources()[0].Type);
Assert.AreEqual(1,
  doc.FontSettings.SubstitutionSettings.TableSubstitution.GetSubstitutes("Kreon-Regular").Count());

Ayrıca bakınız