PhysicalFontInfo

PhysicalFontInfo class

Aspose.Words yazı tipi motorunun kullanabileceği fiziksel yazı tipi hakkındaki bilgileri belirtir.

Daha fazlasını öğrenmek için şu adresi ziyaret edin:Fontlarla Çalışmak dokümantasyon makalesi.

public class PhysicalFontInfo

Özellikleri

İsimTanım
FilePath { get; }Varsa yazı tipi dosyasının yolu.
FontFamilyName { get; }Yazı tipinin aile adı.
FullFontName { get; }Yazı tipinin tam adı.
Version { get; }Yazı tipinin sürüm dizesi.

Örnekler

Kullanılabilir yazı tiplerinin nasıl listeleneceğini gösterir.

// Aspose.Words'ü yazı tiplerini özel bir klasörden kaynaklayacak şekilde yapılandırın ve ardından mevcut tüm yazı tiplerini yazdırın.
FontSourceBase[] folderFontSource = { new FolderFontSource(FontsDir, true) };

foreach (PhysicalFontInfo fontInfo in folderFontSource[0].GetAvailableFonts())
{
    Console.WriteLine("FontFamilyName : {0}", fontInfo.FontFamilyName);
    Console.WriteLine("FullFontName  : {0}", fontInfo.FullFontName);
    Console.WriteLine("Version  : {0}", fontInfo.Version);
    Console.WriteLine("FilePath : {0}\n", fontInfo.FilePath);
}

Ayrıca bakınız