TableSubstitutionRule

TableSubstitutionRule class

Tablo yazı tipi değiştirme kuralı.

Daha fazlasını öğrenmek için şu adresi ziyaret edin:Fontlarla Çalışmak dokümantasyon makalesi.

public class TableSubstitutionRule : FontSubstitutionRule

Özellikleri

İsimTanım
virtual Enabled { get; set; }Kuralın etkin olup olmadığını belirtir.

yöntemler

İsimTanım
AddSubstitutes(string, params string[])Verilen orijinal yazı tipi adı için yedek yazı tipi adlarını ekler.
GetSubstitutes(string)Belirtilen orijinal yazı tipi adı için yedek yazı tipi adlarını içeren diziyi döndürür.
Load(Stream)XML akışından tablo değiştirme ayarlarını yükler.
Load(string)XML dosyasından tablo değiştirme ayarlarını yükler.
LoadAndroidSettings()Android platformu için önceden tanımlanmış tablo değiştirme ayarlarını yükler.
LoadLinuxSettings()Linux platformu için önceden tanımlanmış tablo değiştirme ayarlarını yükler.
LoadWindowsSettings()Windows platformu için önceden tanımlanmış tablo değiştirme ayarlarını yükler.
Save(Stream)Geçerli tablo değiştirme ayarlarını akışa kaydeder.
Save(string)Geçerli tablo değiştirme ayarlarını dosyaya kaydeder.
SetSubstitutes(string, params string[])Verilen orijinal yazı tipi adı için yedek yazı tipi adlarını geçersiz kıl.

Notlar

Bu kural, orijinal yazı tipinin mevcut olmaması durumunda kullanılacak yedek yazı tipi adlarının listesini tanımlar. Yazı tipi adı ve yazı tipi için yedekler kontrol edilecektir.AltName (varsa).

Örnekler

Windows ve Linux için yazı tipi değiştirme tablolarına nasıl erişileceğini gösterir.

Document doc = new Document();
FontSettings fontSettings = new FontSettings();
doc.FontSettings = fontSettings;

// Yeni bir tablo değiştirme kuralı oluşturun ve varsayılan Microsoft Windows yazı tipi değiştirme tablosunu yükleyin.
TableSubstitutionRule tableSubstitutionRule = fontSettings.SubstitutionSettings.TableSubstitution;
tableSubstitutionRule.LoadWindowsSettings();

// Windows'ta "Times New Roman CE" yazı tipinin varsayılan alternatifi "Times New Roman"dır.
Assert.AreEqual(new[] {"Times New Roman"},
    tableSubstitutionRule.GetSubstitutes("Times New Roman CE").ToArray());

// Tabloyu XML belgesi biçiminde kaydedebiliriz.
tableSubstitutionRule.Save(ArtifactsDir + "FontSettings.TableSubstitutionRule.Windows.xml");

// Linux'un kendi ikame tablosu vardır.
// "Times New Roman CE" için birden fazla yedek yazı tipi vardır.
// İlk yedek olan "FreeSerif" de mevcut değilse,
// bu kural, kullanılabilir bir kural bulana kadar dizideki diğer kurallar arasında geçiş yapacaktır.
tableSubstitutionRule.LoadLinuxSettings();
Assert.AreEqual(new[] {"FreeSerif", "Liberation Serif", "DejaVu Serif"},
    tableSubstitutionRule.GetSubstitutes("Times New Roman CE").ToArray());

// Linux değiştirme tablosunu bir akış kullanarak XML belgesi biçiminde kaydedin.
using (FileStream fileStream = new FileStream(ArtifactsDir + "FontSettings.TableSubstitutionRule.Linux.xml",
    FileMode.Create))
{
    tableSubstitutionRule.Save(fileStream);
}

Ayrıca bakınız