LoadAndroidSettings

TableSubstitutionRule.LoadAndroidSettings method

Linux platformu için önceden tanımlanmış tablo değiştirme ayarlarını yükler.

public void LoadAndroidSettings()

Ayrıca bakınız