LoadAndroidSettings

TableSubstitutionRule.LoadAndroidSettings method

Android platformu için önceden tanımlanmış tablo değiştirme ayarlarını yükler.

public void LoadAndroidSettings()

Ayrıca bakınız