Aspose.Words.Framesets

bu Aspose.Words.Framesets ad alanı, bir çerçeveler sayfasını veya çerçeveler sayfasındaki tek bir çerçeveyi temsil eden sınıflar ve numaralandırmalar sağlar.

sınıflar

Sınıf Tanım
Frameset Bir çerçeve sayfasını veya çerçeveler sayfasındaki tek bir çerçeveyi temsil eder.
FramesetCollection Örneklerinin bir koleksiyonunu temsil eder.Frameset sınıf.