ContinuousSectionRestart

ContinuousSectionRestart enumeration

Sayfa numaralandırmayı yeniden başlatan sürekli bir bölümde sayfa numaralarını hesaplarken farklı davranışları temsil eder.

public enum ContinuousSectionRestart

değerler

İsim Değer Tanım
Always 0 Sayfa numaralandırma, içerik akışından bağımsız olarak her zaman yeniden başlar.
FromNewPageOnly 1 Sayfa numaralandırma yalnızca, sayfada bölümün başladığı bölümden önce başka içerik yoksa yeniden başlar.

Örnekler

Sürekli bir bölümde sayfa numaralandırmanın nasıl kontrol edileceğini gösterir.

Document doc = new Document(MyDir + "Continuous section page numbering.docx");

// Varsayılan olarak Aspose.Words davranışı Microsoft Word 2019 ile eşleşir.
// Eski Aspose.Words davranışına ihtiyacınız varsa, tekrarlayan Microsoft Word 2016, 'ContinulousSectionRestart.FromNewPageOnly' kullanın.
// Sayfa numaralandırma sadece bölümün başladığı sayfada bölümden önce başka içerik yoksa yeniden başlar,
// bu nedenle numaralandırma ikinci sayfadan 2'ye sıfırlanacaktır.
doc.LayoutOptions.ContinuousSectionPageNumberingRestart = ContinuousSectionRestart.FromNewPageOnly;
doc.UpdatePageLayout();

doc.Save(ArtifactsDir + "Layout.RestartPageNumberingInContinuousSection.pdf");

Ayrıca bakınız