ContinuousSectionRestart

ContinuousSectionRestart enumeration

Sayfa numaralandırmayı yeniden başlatan sürekli bir bölümde sayfa numaralarını hesaplarken farklı davranışları temsil eder.

public enum ContinuousSectionRestart

değerler

İsimDeğerTanım
Always0Sayfa numaralandırma, içerik akışından bağımsız olarak her zaman yeniden başlar.
FromNewPageOnly1Sayfa numaralandırma, yalnızca bölümün başladığı sayfada bölümden önce başka içerik bulunmadığında yeniden başlar.

Örnekler

Sürekli bir bölümde sayfa numaralandırmanın nasıl kontrol edileceğini gösterir.

Document doc = new Document(MyDir + "Continuous section page numbering.docx");

// Varsayılan olarak Aspose.Words davranışı Microsoft Word 2019 ile eşleşir.
// Eski Aspose.Words davranışına, tekrarlayan Microsoft Word 2016'ya ihtiyacınız varsa, 'ContinuousSectionRestart.FromNewPageOnly'yi kullanın.
// Sayfa numaralandırma ancak bölümün başladığı sayfada bölümden önce başka içerik kalmadığında yeniden başlar,
// bu nedenle numaralandırma ikinci sayfadan itibaren 2'ye sıfırlanacaktır.
doc.LayoutOptions.ContinuousSectionPageNumberingRestart = ContinuousSectionRestart.FromNewPageOnly;
doc.UpdatePageLayout();

doc.Save(ArtifactsDir + "Layout.RestartPageNumberingInContinuousSection.pdf");

Ayrıca bakınız