IPageLayoutCallback

IPageLayoutCallback interface

Sayfa düzeni modelinin oluşturulması ve oluşturulması sırasında kendi özel yönteminizin çağrılmasını istiyorsanız bu arayüzü uygulayın.

public interface IPageLayoutCallback

yöntemler

İsimTanım
Notify(PageLayoutCallbackArgs)Bu, düzen oluşturma ve işleme ilerlemesini bildirmek için çağrılır.

Notlar

Bu arayüzün birincil kullanımı, uygulama kodunun derleme işlemini iptal etmesine izin vermektir.

Belgenin başlangıcında yalnızca birkaç sayfa için sayfa düzeni modeli oluşturmak, ardından işlemi iptal etmek ve yalnızca önceden oluşturulmuş olanı oluşturmak mümkündür.

Ancak, işleme sonuçlarının, işlemin tamamlanması durumunda her sayfa için oluşturulacak sonuçlarla eşleşmeyebileceğini unutmayın.

Bu teknik her belgede işe yaramayabilir veya tamamen başarısız olabilir.

Örnekler

Düzen geri çağrısıyla düzen değişikliklerinin nasıl izleneceğini gösterir.

public void PageLayoutCallback()
{
  Document doc = new Document();
  doc.BuiltInDocumentProperties.Title = "My Document";

  DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);
  builder.Writeln("Hello world!");

  doc.LayoutOptions.Callback = new RenderPageLayoutCallback();
  doc.UpdatePageLayout();

  doc.Save(ArtifactsDir + "Layout.PageLayoutCallback.pdf");
}

/// <summary>
/// Belgeyi sabit sayfa formatında kaydettiğimizde bizi bilgilendirir
/// ve yerel dosya sistemindeki bir görüntüye sayfa yeniden akışı gerçekleştirdiğimiz bir sayfayı işler.
/// </summary>
private class RenderPageLayoutCallback : IPageLayoutCallback
{
  public void Notify(PageLayoutCallbackArgs a)
  {
    switch (a.Event)
    {
      case PageLayoutEvent.PartReflowFinished:
        NotifyPartFinished(a);
        break;
      case PageLayoutEvent.ConversionFinished:
        NotifyConversionFinished(a);
        break;
    }
  }

  private void NotifyPartFinished(PageLayoutCallbackArgs a)
  {
    Console.WriteLine($"Part at page {a.PageIndex + 1} reflow.");
    RenderPage(a, a.PageIndex);
  }

  private void NotifyConversionFinished(PageLayoutCallbackArgs a)
  {
    Console.WriteLine($"Document \"{a.Document.BuiltInDocumentProperties.Title}\" converted to page format.");
  }

  private void RenderPage(PageLayoutCallbackArgs a, int pageIndex)
  {
    ImageSaveOptions saveOptions = new ImageSaveOptions(SaveFormat.Png) { PageSet = new PageSet(pageIndex) };

    using (FileStream stream =
      new FileStream(ArtifactsDir + $@"PageLayoutCallback.page-{pageIndex + 1} {++mNum}.png",
        FileMode.Create))
      a.Document.Save(stream, saveOptions);
  }

  private int mNum;
}

Ayrıca bakınız