Callback

LayoutOptions.Callback property

Alır veya ayarlarIPageLayoutCallbacksayfa düzeni modeli tarafından kullanılan uygulama.

public IPageLayoutCallback Callback { get; set; }

Ayrıca bakınız