IgnorePrinterMetrics

LayoutOptions.IgnorePrinterMetrics property

“Belgeyi düzenlemek için yazıcı metriklerini kullan” uyumluluk seçeneğinin yoksayılıp yok sayılmadığının göstergesini alır veya ayarlar. Varsayılan Değer Doğru’dur.

public bool IgnorePrinterMetrics { get; set; }

Örnekler

‘Belgeyi düzenlemek için yazıcı ölçümlerini kullan’ seçeneğinin nasıl göz ardı edileceğini gösterir.

Document doc = new Document(MyDir + "Rendering.docx");

doc.LayoutOptions.IgnorePrinterMetrics = false;

doc.Save(ArtifactsDir + "Document.IgnorePrinterMetrics.docx");

Ayrıca bakınız