ShowHiddenText

LayoutOptions.ShowHiddenText property

Belgedeki gizli metnin işlenip işlenmediğinin göstergesini alır veya ayarlar. Varsayılan Yanlış’tır.

public bool ShowHiddenText { get; set; }

Notlar

Bu özellik, yalnızca metni değil, tüm gizli içeriği etkiler.

Örnekler

İşlenmiş bir çıktı belgesindeki metnin nasıl gizleneceğini gösterir.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);
// Gizli metni ekleyin, ardından onu işlenmiş bir belgeden çıkarmak isteyip istemediğimizi belirtin.
builder.Writeln("This text is not hidden.");
builder.Font.Hidden = true;
builder.Writeln("This text is hidden.");

doc.LayoutOptions.ShowHiddenText = showHiddenText;

doc.Save(ArtifactsDir + "Document.LayoutOptionsHiddenText.pdf");

Ayrıca bakınız