ShowParagraphMarks

LayoutOptions.ShowParagraphMarks property

Paragraf işaretlerinin oluşturulup oluşturulmadığının göstergesini alır veya ayarlar. Varsayılan, False’dır.

public bool ShowParagraphMarks { get; set; }

Örnekler

İşlenmiş bir çıktı belgesinde paragraf işaretlerinin nasıl gösterileceğini gösterir.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);
// Bazı paragraflar ekleyin, ardından paragrafların sonlarını göstermek için paragraf işaretlerini etkinleştirin
// belgeyi oluşturduğumuzda bir pilcrow (¶) sembolü ile.
builder.Writeln("Hello world!");
builder.Writeln("Hello again!");

doc.LayoutOptions.ShowParagraphMarks = showParagraphMarks;

doc.Save(ArtifactsDir + "Document.LayoutOptionsParagraphMarks.pdf");

Ayrıca bakınız