TextShaperFactory

LayoutOptions.TextShaperFactory property

Alır veya ayarlarITextShaperFactory Gelişmiş Tipografi oluşturma özellikleri için kullanılan uygulama.

public ITextShaperFactory TextShaperFactory { get; set; }

Örnekler

HarfBuzz metin şekillendirme motorunu kullanarak OpenType özelliklerinin nasıl destekleneceğini gösterir.

Document doc = new Document(MyDir + "OpenType text shaping.docx");

// Aspose.Words harici olarak sağlanan metin şekillendirici nesneleri kullanabilir,
// yazı tiplerini temsil eden ve metin için şekillendirme bilgilerini hesaplayan.
// Birden çok yazı tipi kullanan belgeler için bir metin şekillendirici fabrikası gereklidir.
// Metin şekillendirici fabrika ayarlandığında, düzen OpenType özelliklerini kullanır.
// Bir Instance özelliği, HarfBuzzTextShaperFactory sarmalayan statik bir BasicTextShaperCache nesnesi döndürür.
doc.LayoutOptions.TextShaperFactory = HarfBuzzTextShaperFactory.Instance;

// Şu anda, PDF veya XPS biçimlerine dışa aktarırken metin şekillendirme gerçekleştiriliyor.
doc.Save(ArtifactsDir + "Document.OpenType.pdf");

Ayrıca bakınız