PageLayoutCallbackArgs

PageLayoutCallbackArgs class

Bir argüman aktarıldıNotify

Daha fazlasını öğrenmek için şu adresi ziyaret edin:Sabit Sayfa Formatına Dönüştürme dokümantasyon makalesi.

public class PageLayoutCallbackArgs

Özellikleri

İsimTanım
Document { get; }Belgeyi alır.
Event { get; }Olayı alır.
PageIndex { get; }Bu olayın ilgili olduğu belgedeki sayfanın 0 tabanlı dizinini alır. İlişkili sayfa yoksa veya sayfa yeniden düzenleme sırasında kaldırılmışsa negatif değer döndürür.

Ayrıca bakınız