PageLayoutCallbackArgs

PageLayoutCallbackArgs class

Bir argüman aktarıldıNotify

public class PageLayoutCallbackArgs

Özellikleri

İsim Tanım
Document { get; } Belgeyi alır.
Event { get; } Olayı alır.
PageIndex { get; } Bu olayın ilgili olduğu belgedeki sayfanın 0 tabanlı dizinini alır. İlişkili sayfa yoksa veya sayfa yeniden akış sırasında kaldırılmışsa negatif değer döndürür.

Ayrıca bakınız