MeasurementUnit

RevisionOptions.MeasurementUnit property

Revizyon yorumları için ölçü birimlerini belirlemeye olanak tanır. Varsayılan değer:Centimeters

public MeasurementUnits MeasurementUnit { get; set; }

Ayrıca bakınız