RevisionBarsPosition

RevisionOptions.RevisionBarsPosition property

Revizyon çubuklarının oluşturma konumunu alır veya ayarlar. Varsayılan değerOutside .

public HorizontalAlignment RevisionBarsPosition { get; set; }

Notlar

DeğerleriCenter veInside izin verilmez ve neden olurArgumentOutOfRangeException.

Ayrıca bakınız