RevisionBarsPosition

RevisionOptions.RevisionBarsPosition property

Revizyon çubuklarının oluşturma konumunu alır veya ayarlar. Varsayılan değer:Outside .

public HorizontalAlignment RevisionBarsPosition { get; set; }

Notlar

DeğerleriCenter VeInside ‘ye izin verilmiyor ve neden olacakArgumentOutOfRangeException.

Ayrıca bakınız