ShowRevisionBars

RevisionOptions.ShowRevisionBars property

Düzeltme çubuklarının, gözden geçirilmiş içerik içeren satırların yakınında oluşturulup oluşturulmayacağını belirlemeye izin verir. Varsayılan değer True’dur.

public bool ShowRevisionBars { get; set; }

Örnekler

İşlenmiş bir çıktı belgesindeki revizyonların görünümünün nasıl değiştirileceğini gösterir.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

// Bir revizyon ekleyin, ardından tüm revizyonların rengini yeşil olarak değiştirin.
builder.Writeln("This is not a revision.");
doc.StartTrackRevisions("John Doe", DateTime.Now);
builder.Writeln("This is a revision.");
doc.StopTrackRevisions();
builder.Writeln("This is not a revision.");

// Revize edilen her satırın solunda görünen çubuğu kaldırın.
doc.LayoutOptions.RevisionOptions.InsertedTextColor = RevisionColor.BrightGreen;
doc.LayoutOptions.RevisionOptions.ShowRevisionBars = false;

doc.Save(ArtifactsDir + "Document.LayoutOptionsRevisions.pdf");

Ayrıca bakınız