Aspose.Words.Lists

bu Aspose.Kelimeler.Listelerad alanı, bir belgede tanımlanan madde işaretli ve numaralı listelerle work için sınıflar içerir.

sınıflar

Sınıf Tanım
List Bir listenin biçimlendirmesini temsil eder.
ListCollection Bir belgede kullanılan madde işaretli ve numaralı listelerin biçimlendirmesini depolar ve yönetir.
ListFormat Bir paragrafa hangi liste biçimlendirmesinin uygulanacağını kontrol etmeye izin verir.
ListLabel Bir liste etiketine özgü özellikleri tanımlar.
ListLevel Liste düzeyi için biçimlendirmeyi tanımlar.
ListLevelCollection Bir listedeki her düzey için bir liste biçimlendirme koleksiyonu.

numaralandırma

numaralandırma Tanım
ListLevelAlignment Liste numarası veya madde işareti için hizalamayı belirtir.
ListTemplate Microsoft Word’de bulunan önceden tanımlanmış liste biçimlerinden birini belirtir.
ListTrailingCharacter Liste etiketini paragraf metninden ayıran karakteri belirtir.