Aspose.Words.Lists

Aspose.Words.Lists ad alanı, bir belgede tanımlanmış madde işaretli ve numaralı listelerle birlikte çalışma için sınıflar içerir.

sınıflar

SınıfTanım
ListBir listenin biçimlendirmesini temsil eder.
ListCollectionBir belgede kullanılan madde işaretli ve numaralı listelerin biçimlendirmesini saklar ve yönetir.
ListFormatBir paragrafa hangi liste formatının uygulandığını kontrol etmeye izin verir.
ListLabelListe etiketine özgü özellikleri tanımlar.
ListLevelListe düzeyi için biçimlendirmeyi tanımlar.
ListLevelCollectionBir listedeki her düzey için liste biçimlendirme koleksiyonu.

numaralandırma

numaralandırmaTanım
ListLevelAlignmentListe numarası veya madde işareti için hizalamayı belirtir.
ListTemplateMicrosoft Word’de bulunan önceden tanımlanmış liste formatlarından birini belirtir.
ListTrailingCharacterListe etiketini paragraf metninden ayıran karakteri belirtir.